Omtrent slik kan brua over Beitstadsundet se ut, men brutypen er ikke spikret. (Ill.: Multiconsult)
Omtrent slik kan brua over Beitstadsundet se ut, men brutypen er ikke spikret. (Ill.: Multiconsult)

Stor prosjekteringsjobb i Nord-Trøndelag

To fylkesveger ved Beitstadsundet i Nord-Trøndelag er i så dårlig forfatning at de må legges helt om. Nesten 14 km ny veg skal prosjekteres. Frist for å lage reguleringsplan er satt til 4. april.

De to berørte vegene er fv 17 og fv 720. Den første skal legges om mellom Østvik og Sprova, en strekning på 7,7 km. I dag ligger hele strekningen i Steinkjer kommune. Den nye vegen går innom Verran.

Den nye strekningen på fv 720 blir 6,1 km lang. Den skal gå langs Beitstadsundet. Det ene ytterpunktet er tettstedet Malm, det andre er Strømnestangen hvor de to nye vegstrekningene møtes. Hele den nye fv 720 blir liggende i Verran kommune.

Oppgaven blir omfattende. En ca. 600 meter lang bru over Beitstadsundet og en like lang tunnel inngår i den nye fv 17. Det er også flere store skjæringer og fyllinger. Grunnforholdene er dårlige på deler av strekningen. Over en bukt skal det legges en stor fylling og motfylling i kombinasjon med en bru.

Fv 720 blir lagt i en stor skjæring inn mot krysset mot fv 17, for øvrig følger den i hovedtrekk en kommunal veg.

Reguleringsplanen skal inneholde plankart, planbeskrivelse og risiko- og sårbarhetsanalyse. Den må presenteres i to deler, en for hver kommune. Vegvesenet regner med at planen behandles av de to kommunene sommeren neste år.

Forsiden akkurat nå