Dette er nordre påhugg til den 3,7 km lange Eiganestunnelen som skal føre E39 under Stavanger om vel tre år. 3. august er datoen å merke seg for dem som vil levere vifter til tunnelen.
Dette er nordre påhugg til den 3,7 km lange Eiganestunnelen som skal føre E39 under Stavanger om vel tre år. 3. august er datoen å merke seg for dem som vil levere vifter til tunnelen. (Bilde: Anders Haakonsen)

Stor leveranse av vifter er utlyst

Vegvesenet vil ha pris på vifter til de tre lange to-løpstunnelene i Stavanger-området. De som vil levere dem, har ikke mye tid på seg. Fristen for å gi anbud går ut 3. august.

De tre tunnelene er Eiganestunnelen,  Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen. Eiganestunnelen skal føre E39 utenom bybebyggelsen i Stavanger. De to andre inngår i Ryfylkes fastlandsforbindelse (Ryfast).

Ryfylketunnelen blir 14,3 km lang og dermed verdens lengste undersjøiske vegtunnel. Hundvågtunnelen blir 5,5 km lang og Eiganestunnelen blir 3,7 km lang.

Antall vifter i de tre tunnelene er ikke endelig fastsatt, men det er prosjektert med 56 i Eiganestunnelen, 74 i Hundvågtunnelen og 94 i Ryfylketunnelen. Den korteste får dermed mer enn dobbelt så mange vifter pr. kilometer enn den lengste. Grunnen er at trafikken i Eiganestunnelen blir vesentlig større.

I følge Vegvesenets beregning vil kontrakten ha en verdi på ca. 27 millioner kroner.

Oppdraget gjelder bare levering. Roxell Group fra Stavanger, som har fått kontrakten på elektro- og SRO-installasjoner i Ryfylketunnelen, skal montere viftene i den samme tunnelen.

Elektro- og SRO-jobben i de to andre tunnelene er ikke utlyst ennå. Det vil trolig skje i nær framtid.

Ryfast og Eiganestunnelen blir åpnet høsten 2019.

Forsiden akkurat nå