Den ene kjørebanen er fortsatt stengt over Rauma bru ved Åndalsnes. Rehabiliteringen av brua har pågått i tre år og vil koste minst tre ganger så mye som forutsatt.
Den ene kjørebanen er fortsatt stengt over Rauma bru ved Åndalsnes. Rehabiliteringen av brua har pågått i tre år og vil koste minst tre ganger så mye som forutsatt. (Bilde: Kjell Herskedal)

Stor kostnads- sprekk for Rauma bru

Regningen for rehabiliteringen av Rauma bru på E136 i Romsdal kan bli enorm. I 2014 beregnet man en pris på 22,5 millioner kroner for arbeidene. I februar i år var prisen kommet opp i det tredoble, og det var før brua måtte stenges som følge av en undergravd brusøyle.

-Arbeidet med rehabiliteringen av brua har tatt mye lengre tid enn vi forutså og er blitt vesentlig dyrere, bekrefter fungerende avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Lisbeth Smørholm, overfor Våre Veger.

Hun opplyse at prosjektet nå nærmer seg slutten og at brua kan åpnes for normal trafikk i begge retninger i løpet av oktober i år.

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Torgeir Bye, kan overfor Våre Veger bekrefte en prognose på 70 millioner kroner, det vil si mer enn tre ganger det man først forutså, for rehabiliteringsarbeidene på brua. Denne prognosen ble laget før den siste hendelsen i juni med undergravingen av brusøyla, som førte til store ekstrakostnader.

 

Omfanget var større

-Vi så for oss en relativt liten vedlikeholdsjobb på brua for tre år siden. Under inspeksjonene som ble foretatt ble det etter hvert avdekket at omfanget var større. De fire fundamentene på brua hadde forskalinger av stål som ikke var fjernet. Da forskalingen ble tatt bort, ramlet betongen rett og slett fra hverandre. Vi fikk en stor jobb under vann i fanget, og det har tatt veldig mye tid fordi elva ofte kan være for grumsete eller for stri til at det er mulig å jobbe, sier Bye.

 Brua måtte stenges helt en periode i juni etter at en brusøyle ble undergravd av vårflommen og gjorde konstruksjonen utrygg. Det førte til omkjøring på smale fv. 174 mellom Brønnsletta og Soggebrua. E136 mellom Ålesund og Åndalsnes er sterkt trafikkert, og store ressurser ble satt inn for å få Rauma bru kjørbar igjen raskt. 13. juni kunne brua åpnes for ordinær trafikk igjen.

Trafikken over brua er fortsatt lysregulert fordi den ene kjørebanen brukes til stillaser og annet utstyr i forbindelse med rehabiliteringen.

Forsiden akkurat nå