Denne hårnålsvingen uten midtlinje inngår i E16 mellom Øye og Eidsbru. Om vinteren er dette den viktigste vegen mellom landets to største byer. (Foto: Google)
Denne hårnålsvingen uten midtlinje inngår i E16 mellom Øye og Eidsbru. Om vinteren er dette den viktigste vegen mellom landets to største byer. (Foto: Google)

Stor jobb på E16 er kunngjort

Vegvesenet har sendt ut veiledende kunngjøring om anlegg av ny E16 mellom Øye og Eidsbru i Oppland. Strekningen er 4,6 km lang. To km skal gå i tunnel.

Oppdraget blir det siste store på prosjektet E16 over Filefjell. Dette prosjekt omfatter hele strekningen mellom Øye i Vang kommune og Borlaug i Lærdal hvor E16 møter riksveg 52. Mellom ytterpunktene er det vel fire mil.

Tunnelen på strekningen Øye-Eidsbru får profil T9,5. Den ene portalen blir 160 meter lang, den andre bare 10 meter. Vegen i dagen blir 8,5 meter bred. Det skal også bygges to bruer. Den lengste blir 210 meter lang.

Vegstrekningen som får avløsning, er ikke mye å skryte av. Den er smal, for smal til at det kan markeres midtlinje, og den er svingete. Dessuten er det et ugunstig stigningsforhold på en del av strekningen. Den nye vegen skal gå helt utenom dagens veg.

Vegvesenet tar sikte på anleggstart i juli neste år. Snorklipping vil finne sted i oktober 2017. Samme år blir også strekningen Varpe bru-Smedalsosen på samme prosjekt fullført, hvis det går slik Vegvesenet håper. I så fall får hele strekningen Øye-Borlaug bra standard før 2017 er over.

 

Forsiden akkurat nå