Bildet viser E6 like ved vestre endepunkt på Ranheim. Ny E6 vil ikke følge den gamle slavisk. Flere steder må kurvene rettes for at vegen skal tåle 110 km/t. 24 entreprenører vil prosjekterer og anlegge den nye vegen.
Bildet viser E6 like ved vestre endepunkt på Ranheim. Ny E6 vil ikke følge den gamle slavisk. Flere steder må kurvene rettes for at vegen skal tåle 110 km/t. 24 entreprenører vil prosjekterer og anlegge den nye vegen. (Bilde: Anders Haakonsen)

Stor interesse for to kjempejobber

Det er stor interesse for å bli prekvalifisert for to kjempejobber  som Nye Veier har lyst ut. For E6 Ranheim-Værnes er det 24 søkere, for E39 i Mandal er det 20.

- Jeg er godt fornøyd med oppslutningen. Det er god representasjon av både norske og utenlandske entreprenører, sier Bjørn Børseth, som er direktør for kontrakt og anskaffelser i Nye Veier

Fristen for å melde sin interesse for å bli prekvalifisert gikk ut 11. desember. Søkerne får grunnlaget 15. desember.

De som vil prekvalifiseres for oppdraget i Mandal, må ha søknaden klar innen 22. januar. For oppdraget i Trøndelag er fristen 29. januar.

I slutten av februar vil Nye Veier ha prekvalifisert 3-5 søkere for hvert av oppdragene. Disse vil få 8-10 uker på å regne på oppdraget.

Oppdraget på E6 har en anslått verdi på fire milliarder kroner. Det omfatter utvidelse av en strekning på 23 km like øst for Trondheim. Her skal det bli fire felt. I dag er det vekselsvis to og tre felt. Oppdraget omfatter prosjektering og anlegg av utvidelsen, antakelig også vedlikehold i 20 år, men det er ikke avgjort ennå.

Revidering av vedtatte reguleringsplaner inngår i oppdraget. Det arbeidet skal gjøres i samarbeid med byggherren. Den viktigste årsaken til at reguleringsplanen må revideres er at den er lagd for en fartsgrense på 90 km/t. På den nye E6 blir det tillatt å kjøre i 110 km/t.

Oppdraget på E39 har en anslått verdi på 1,8 milliarder kroner. Det omfatter planlegging, prosjektering og anlegg av seks kilometer ny E39 øst i Mandal kommune og en like lang forbindelsesveg mellom E39 og Mandal sentrum. Europavegen får fire felt, forbindelsesvegen får to felt om midtdeler.

Forsiden akkurat nå