Innen utgangen av neste år har dette lyskrysset blitt en rundkjøring. Isachsen leder konkurransen om ombyggingen.
Innen utgangen av neste år har dette lyskrysset blitt en rundkjøring. Isachsen leder konkurransen om ombyggingen. (Bilde: Anders Haakonsen)

Stor interesse for rundkjøring på Jessheim

10 entreprenører vil bygge om et lyskryss på Jessheim til en rundkjøring. Isachsen fra Nedre Eiker har gitt det laveste anbudet, som er på 34,696 millioner kroner.

Dobloug Entreprenør fra Hamar er nr. to med et anbud på 36,554 mill. , fulgt av Mesta (36,754 mill.), JR Anlegg fra Oslo (37,184 mill.) og Romerike Maskin fra Skedsmo (39,453 mill.).

De øvrige deltagerne i konkurransen ga anbud over 40 millioner kroner.

To fylkesveger møtes i lyskrysset: Fv 444 også kjent som Ringveien og fv xxx, også kjent som Trondheimsveien og gamle E6. Den siste har en ÅDT på ca. 8 000, Ringveien noe mindre.

I tillegg til ombyggingen av lyskrysset omfatter entreprisen oppgradering av vegene inn mot krysset og utskifting av kommunalt VA-nett. Dessuten skal entreprenøren oppgradere en en plass ved Nordby ungdomsskole som brukes  til parkering og som snuplass for busser.

Jessheim er kommunesentret i Ullensaker på Romerike. Der holder også firmaet som prosjekterer rundkjøringen til. Det heter Øvre Romerike Prosjektering.

Trafikkarealet skal være klart til bruk i løpet av 2017. I mai 2018 skal også beplantningen være fullført.

Forsiden akkurat nå