Fra denne skjæringen skal det sprenges 21 500 kbm for å sikre fylkesveg 894 mot ras. Sannsynligheten er stor for at det blir gjort av en entreprenør fra Kirkenes.
Fra denne skjæringen skal det sprenges 21 500 kbm for å sikre fylkesveg 894 mot ras. Sannsynligheten er stor for at det blir gjort av en entreprenør fra Kirkenes. (Bilde: Google)

Stor interesse for rassikring på Nordkynhalvøya

Ma Tek fra Kirkenes vil ha 11.927 millioner kroner for å rassikre fylkesveg 894 på Nordkynhalvøya. Det holder til en knepen ledelse foran et annet Kirkenes-firma.


Nordkynhalvøya er et av de tynnest befolkete områdene langs kysten av Norges tynnest befolkete fylke, Finnmark. Interessen for oppdraget er likevel upåklagelig. Ikke mindre enn 7 entreprenører deltar i konkurransen.

Andreplassen holdes av Oscar Sundquist som har gitt et anbud på 12,173 mill.

De øvrige anbyderne er:

Ole E Sønvisen fra Alta                                         12,261 mill.
Mesta                                                                      12,906 mill.
Odd Mathisen fra Alta                                         14,348 mill.
Stein Kåre Røvik fra Lebesby                              15,122 mill.
Alf Brekken og Sønner Drift fra Hadsel            20,438 mill.

De er to strekninger som skal sikres. Begge ligger ved Oksevågen i Lebesby kommune mellom Kjøllefjord og Mehamn.

Langs den ene strekningen skal en skjæring utvides. Her blir det sprengt 21 500 kbm.
Langs den andre strekningen skal det etableres en gabionmur. Den blir 200 meter lang og skal fylles med 4 050 kbm knust stein.

Det skal også legges to stikkrenner med en total lengde på 64 meter.

Anleggstiden blir 8 måneder.

Forsiden akkurat nå