ill: Statens vegvesen
ill: Statens vegvesen

Stor interesse for prosjektering av E134 Damåsen – Saggrenda

Aspan Viak ligger lavest på oppdraget med å utarbeide konkurransegrunnlag, arbeidstegninger og oppfølging i byggetiden for strekningen E134 Damåsen – Trollerudmoen.

  • Nyheter

E134 Damåsen – Saggrenda er et stort og omfattende prosjekt, og flere norske og utenlandske konsulenter viste tidlig interesse for prosjektet. Det var derfor knyttet stor spenning til anbudsåpningen i går, tirsdag 13. november i Arendal. Tilstede på tilbudsåpningen var prosjektsjef i Statens vegvesen Region sør, Anette Aanesland og prosjektleder for E134 Damåsen – Saggrenda, Tom Hedalen.

 

Disse ønsker det første prosjekteringsoppdraget på prosjektet:

Firma

Tilbud

Norconsult AS

Kr 56 902 043,-

Rambøll Norge AS

Kr 62 762 127,-

Multiconsult

Kr 59 740 000,-

Sweco Norge

Kr 52 668 673,-

Asplan Viak

Kr 49 990 000,-

 

-Det er flott at så mange har levert inn tilbud på oppdraget, sier Anette Aanesland og Tom Hedalen.  - Nå skal vi gjennomgå tilbudene og deretter håper vi å inngå kontrakt med en av konsulentene i løpet av året.

Neste utlysning av konsulentoppdrag knyttet til E134 Damåsen – Saggrenda, vil forhåpentligvis skje rett før jul i år, og omfatter prosjektering av elektro og tunnelenes styrings- og overvåkningsanlegg.

Statens vegvesen arbeider ut fra en framdriftsplan med start av forberedende arbeider høsten 2013 og anleggsstart sommeren 2014 på prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda.

Prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda omfatter totalt 13,2 km veg, og har et samlet kostandsoverslag på 2,9 milliarder kroner.

Forsiden akkurat nå