Forholdene for bilistene på Underlandsveien er ikke så dårlige som dette bildet tyder på. Vegen er asfaltert siden bildet ble tatt i 2010. Nå skal også myke trafikanter få bedre forhold. Sprengingen av skjæring til venstre for å gi plass til gang/sykkelvegen skal skje i sommer under en lang periode uten trafikk på banen til høyre.
Forholdene for bilistene på Underlandsveien er ikke så dårlige som dette bildet tyder på. Vegen er asfaltert siden bildet ble tatt i 2010. Nå skal også myke trafikanter få bedre forhold. Sprengingen av skjæring til venstre for å gi plass til gang/sykkelvegen skal skje i sommer under en lang periode uten trafikk på banen til høyre. (Bilde: Google)

Stor interesse for g/s-veger i Fet og Asker

Interessen for å bedre forholdene for myke trafikanter i Oslos nærområder er upåklagelig. 11 entreprenører vil legge fortau langs fylkesveg 279 i Fet kommune, 10 vil legge gang/sykkelveg langs Underlandsveien i Asker.

Nivået på anbudene på de to oppdragene er ganske likt. Hagen Maskin fra Hurum vil ha 12,822 millioner kroner for jobben i Asker. Bergquist Maskin og Transport fra Rømskog vil ha 11,098 mill. for jobben i Fet.

Hagen Maskin kan ikke føle seg sikker på kontrakt. Aktiv Veidrift fra Drammen ligger mindre enn en halv prosent høyere med et anbud på 12,882 mill.

Ytterligere to entreprenører har gitt anbud under 15 millioner. Det er Isachsen fra Nedre Eiker (13,822 mill.) og Arne Olav Lund fra Larvik (13,916 mill.).

 

Fire under 15 mill.

Det er også gitt fire anbud under 15 millioner på jobben i Fet. De som ligger bak lederen er:

Billerud & Løhren fra Eidskog             13,376 mill.
Romerike Maskin fra Skedsmo           13,853 mill.
Østlandske Vei og Betong fra Oslo    14,532 mill.

Strekningen som skal få fortau på fylkesveg 279 er ca. 900 meter lang. Den blir delt i to av Kongsvingerbanen. På den ene siden heter den Nerdrumsveien, på den andre siden Lundsveien.

 

 Tett randbebyggelse

Randbebyggelsen er tett på hele strekningen, og avstanden til husene er kort. Tre bygninger skal rives av entreprenøren, men det bor ikke folk i noen av dem.

Den som får kontrakten skal også etablere nytt veglys som består av 32 LED-lyspunkter. Dessuten skal en 150 meter lang kommunal veg bygges om til kombinert kjøreveg og gang/sykkelveg.

Underlandsveien i Asker er en kommunal veg. Strekningen som berøres av utbyggingen går mellom Heggedal stasjon og kommunegrensen mot Røyken.

Nærmest stasjonen blir det et 140 meter langt fortau. Her skal kjørebanen sideforskyves for å få plass til fortauet. Sør for denne strekningen blir det gang/sykkelveg langs 600 meter av Underlandsveien.

Forsiden akkurat nå