Denne A4-brua over Ring 3 har gjort jobben sin. Den skal erstattes med en langt mer severdig skråstagbru. Seltor Anlegg leder kampen om den jobben. (Foto: Anders Haakonsen)
Denne A4-brua over Ring 3 har gjort jobben sin. Den skal erstattes med en langt mer severdig skråstagbru. Seltor Anlegg leder kampen om den jobben. (Foto: Anders Haakonsen) (Bilde: )

Stor interesse for g/s-veg langs Ring 3

7 entreprenører har gitt anbud på 1 100 meter gang/sykkelveg langs Ring 3 i Oslo. Det laveste, som er på 44,9 millioner kroner, kommer fra av Seltor Anlegg.

Isachsen Entreprenør følger like bak med et anbud på 45,8 mill. Derfra er det et lite sprang til Implenia (49,2 mill.), Aktiv Veidrift (49,7 mill.) og Peab (49,9 mill.).

NCC og Hæhre Entreprenør er sjanseløse med anbud på henholdsvis 67,5 mill. Og 69,1 mill.

Byggeleder Tor Eirik Edvardsen i Region øst er veldig fornøyd med prisene.

Gang/sykkelvegen skal gå mellom Holmenveien og Gaustad. De 1 100 metrene består av to strekninger som ligger på hver sin side av en kulvert under Holmenkollbanen. Kulverten ble åpnet for mindre enn to år siden.

En 94 meter lang skråstagbru inngår i entreprisen. Den erstatter en gammel gangbru over Ring 3. Fra søndre landkar på gammelbrua blir gangvegen ført ned til bakkeplan på en fylling. Mot den nye brua blir det ingen fylling. Nybrua blir derfor mye lengre enn den gamle.

Entreprisen omfatter også bygging av en 16 meter lang betongbru som skal føre gang/sykkelvegen over en lokalveg.

Den som får kontrakten, må gjøre seg ferdig innen mai 2016.

Forsiden akkurat nå