Ingen tvil om at fotgjengere og syklister har behov for et bedre tilbud her. Det får de senest i juni neste år.
Ingen tvil om at fotgjengere og syklister har behov for et bedre tilbud her. Det får de senest i juni neste år. (Bilde: Google)

Stor interesse for g/s-veg i Nord-Odal

Ikke mindre enn ni entreprenører har gitt anbud på to gang/sykkelveger i Nord-Odal. De fleste er lokale firmaer fra Østlandet, men også to av de største deltar i konkurransen. Lavest ligger Billerud & Løhren fra Eidskog.

Begge strekningene som skal få gang/sykkelveg ligger i nærheten av Sand, som er kommunesenter i Nord-Odal.

11,178 millioner kroner vil Billerud & Løhren ha for jobben. Lia Maskin & Transport fra Kongsvinger følger like bak med et anbud på 11,334 mill.

De øvrige anbyderne er:

NCC                                                             12,120 mill.
Åge Haverstad fra Sør-Fron                    12,948 mill.
Huser Entreprenør fra Gjerdrum          13,155 mill.
Johan Galten fra Åmot                            13,160 mill.
Veidekke                                                    13,236 mill.
Rolf Døli fra Sør-Odal                              13,687 mill.
Hulleberg & Bø fra Hamar                     13,824 mill.

Byggeleder Bjørn Dybendal i Statens vegsesen er godt fornøyd med oppslutningen om konkurransen. - Jeg hadde ikke ventet så stor deltagelse, sier han.

Den ene strekningen går langs fylkesvg 24 sør for Sand. Den er 1 680 meter lang. Den andre går langs fylkesveg 209 like ved Sand. Den er 670 meter lang.

Oppdraget omfatter arbeid for Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap og for et lokal vannverk.

Innen utgangen av juni neste år er arbeidet fullført.

Forsiden akkurat nå