Når en bit av fylkesveg 455 legges om, blir denne strekningen omgjort til gang/sykkelveg. Da får syklisten til venstre bedre forhold. Rundt 900 biler forsvinner fra vegen hver dag
Når en bit av fylkesveg 455 legges om, blir denne strekningen omgjort til gang/sykkelveg. Da får syklisten til venstre bedre forhold. Rundt 900 biler forsvinner fra vegen hver dag (Bilde: Google)

Stor interesse for g/s-veg i Fredrikstad

Ikke mindre enn ni entreprenører vil anlegge gang/sykkelveg langs fylkesveg 455 i Fredrikstad. Det laveste anbudet er gitt av Nicolaysen Anlegg & Transport fra Råde. Det er på 14,029 millioner kroner.

Byggeleder Einar Uno Henriksen i Region øst er glad for den store oppslutningen. Han synes den er overraskende høy.

Konkurransen domineres av lokale firmaer. Bare ett de ni holder til utenfor Østfold. Fosby fra Sarpsborg ligger på andreplass med et anbud på 14,725 mill. Deretter følger Brødr. Lie fra Fredrikstad (14,802 mill.), Grimsrud fra Halden (15,276 mill.) og Ole og Peder Ødegaard fra Fredrikstad (16,699 mill.). De øvrige anbyderne ligger over 17 millioner.

Fylkesveg 455 går over Kråkerøy. Den tar av fra hovedvegen over øya, fylkesveg 108 like utenfor tettbebyggelsen rundt byen. Derfra følger den østsiden av Kråkerøy før den møter fylkesveg 108 igjen vel tre kilometer lengre sør.

I dag er det gang/sykkelveg i begge ender av fylkesveg 455. Den nye strekningen blir 1 400 meter lang. Når den er fullført våren neste år, får hele fylkesvegen sammenhengende gang/sykkelveg.

Oppdraget omfatter også omlegging av fylkesvegen over en strekning på ca. 400 meter. Her blir en kurve rettet ut, og den nåværende kjørebanen vil bli brukt som gang/sykkelveg.

Prosjekteringen er utført av Cowi i Fredrikstad. Anlegget blir finansiert gjennom Bypakke Nedre Glomma.

Forsiden akkurat nå