Det er dette krysset som skal pusses opp.
Det er dette krysset som skal pusses opp. (Foto: Google Maps)

Stor interesse for bygging av undergang i Hordaland

Ti entreprenører leverte tilbud.

Fredag var det anbudsåpning på bygging av undergang på fylkesvei 564 på Holme i Meland kommune i Hordaland. 

I jobben ligger også etablering av 250 meter fortau, og flytting av et veikryss mot fylkesvei 247, samt oppgradering av bussholdeplasser. Det skal også sprenges 2 750 kvadratmeter fjell. 

Jobben er et spleiselag med Meland kommune som skal legge avløpsledning langs fylkesvei 247. 

Når dette er gjort, skal det etableres forsterkningslag, bærelag, bindlag og slitelag, samt betongkant over et strekke på ca. 290 meter.

Disse leverte anbud: 

Fyllingen Maskin:                                             10.726.554

VE Anlegg:                                                         11.005.552,84 

Staren:                                                              11.029.404

Drange Maskin:                                               11.236.276

Halvorsen Grave- Transportservice:            11.360.567

Rivenes:                                                            11.379.491,94

Løvaas Maskin:                                                 11.822.694,42

Nordhordland Grunn og Betong:                  12.108.625

Vassbakk & Stol:                                                13.197.922,33

Peab Anlegg:                                                      14.938.948

Jobben skal være fullført innen 28. juni neste år. 

  Bilde: Google Maps

Forsiden akkurat nå