Her begynner strekningen som skal utbedres. Fra svingen i bakgrunnen bryter vegen av og følger en ny trasé. (foto: Google)
Her begynner strekningen som skal utbedres. Fra svingen i bakgrunnen bryter vegen av og følger en ny trasé. (foto: Google)

Stor interesse for å utbedre fv 715

 Ikke mindre enn 7 entreprenører har gitt pris på ny fylkesveg 715 i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. Alle unntatt en har sitt hovedkontor i et av trøndelagsfylkene. Klart lavest ligger Johs. J. Syltern fra Åfjord, som vil ha 111 millioner kroner for jobben. 

Mellom nr. to og nr. tre er det jevnt. Tore Løkke, også fra Åfjord, vil ha 123 mill., Peab vil ha 123,9 mill. De øvrige anbyderne er: BL entreprenør fra Trondheim (129,9 mil.), Austad Maskinstasjon fra Inderøy (134,9 mill.), Røstad Entreprenør fra Verdal (136,1 mill.) og Anton Letnes Maskinentreprenør fra Inderøy (145,7 mill.).

Byggeleder Ørjan Edvardsen fra Statens vegvesen er godt fornøyd med oppslutningen om konkurransen: - Vi håpet på minst tre deltakere, sier han. Prisnivået ligger akkurat der det skulle ligge, i følge våre beregninger.

Anbudene gjelder en fire km lang strekning som inngår i vegpakken Fosenvegene.. Den går mellom fylkesgrensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag og Olsøysvingen. Fra fylkesgrensen skal fylkesveg 715 følge dagens veg noen hundre meter. Deretter bryter den av og går helt utenom nåværende trasé i til dels kupert og sidebratt terreng. På den siste kilometeren kommer den igjen inn på traséen til nåværende veg, men vegstandarden blir vesentlig høyere. Ny vegbredde blir 7,5 meter, skuldre inkludert.

To bruer inngår i strekningen: Den 90 meter lange Skaudalbrua og den 38 meter lange Olsøybrua. Begge får tre spenn. Skaudalbrua er en stålbjelkebru med betongplate i samvirke, Olsøybrua er slakkarmert betongplatebru.

Kontrakten inneholder en opsjon. Den gjelder utbedring av 900 meter av fylkesveg 715 fra Olsøysvingen.

Prosjekteringen er utført av Statens vegvesen i egenregi og det islandske firmaet Efla. Jobben må være gjort innen utgangen av juni 2016.

Forsiden akkurat nå