Ferga MF "Folkestad" betjener sambandet Volda-Folkstad fram til dette tiåret er over. Hvor den skal gå senere er uvisst. Frist for å gi anbud på driftskontrakten på sambandet går ut 15. januar.
Ferga MF "Folkestad" betjener sambandet Volda-Folkstad fram til dette tiåret er over. Hvor den skal gå senere er uvisst. Frist for å gi anbud på driftskontrakten på sambandet går ut 15. januar. (Bilde: Wikipedia)

Stor fergekontrakt utlyst på Sunnmøre

Når dette tiåret er over, utløper også kontrakten på drift av to fergesamband på Sunnmøre. Det ene er Festøy-Solavågen, det andre er Volda-Folkestad. Rederier som vil drive disse, må gi anbud innen 15. januar neste år.


Neste driftsperiode blir lang. Den varer til slutten av tjueårene. Oppdragsgiveren har opsjon på å forlenge kontrakten med inntil halvannet år.

Inntil videre tilhører de to sambandene hver sin kontraktspakke. Fjord 1 driver Festøy-Solavågen. Kontrakten skulle i utgangspunktet gjelde fra 1. januar 2011 til 31. desember 2018, men opsjonen på et års forlengelse ble utløst. Volda-Folkestad er drevet av Norled siden 1. juli 2013.

Festøy-Solavågen fører E39 over Storfjorden. Det hadde en ÅDT på 1 788 i fjor. Overfartstiden er 20 minutter. Sambandet betjenes av MF "Storfjord" og MF "Hjørundfjord" som begge har en kapasitet på 116 PBE.

Volda-Folkestad fører riksveg 651 over Voldsfjorden. Her er trafikken atskillig mindre. I 2011 var ÅDT på 1 162. Den gangen var sambandet en del av E39. Året etter ble Kvivsvegen åpnet. Da gikk trafikken betraktelig ned. I fjor var ÅDT på 760. Overfartstiden er 12 minutter. Sambandet betjenes av MF "Folkestad" som har en kapasitet på 90 PBE.

I neste kontraktsperiode inngår de to sambandene i samme pakke. Rederiene kan ikke gi anbud på bare ett av dem.

Fra og med 1. januar 2020 skal det gå tre ferger mellom Festøy og Solavågen. Alle må ha en kapasitet på minst 120 PBE. I sambandet Volda-Folkestad vil det forstsatt være tilstrekkelig med en ferge. Den må ha plass til 80 PBE.

Alle fire fergene i de to sambandene må være sertifisert for 300 personer, inkludert mannskap.

Forsiden akkurat nå