Stor E6-kontrakt signert

Stor E6-kontrakt signert

Mesta signerte i dag kontrakten for utbyggingen av E 6-parsellen Svingenskogen - Solberg i Østfold. Ved anbudsåpning hadde Mesta det laveste anbudet med 247,6 millioner kroner. Statens vegvesen er oppdragsgiver.

  • Nyheter

Parsellen Svingenskogen - Solberg er 11,3 kilometer lang og ligger syd for naboparsellen Solberg-Årum, som Mesta vant høsten 2005. Arbeidet på parsellen vil starte opp i februar og skal ferdigstilles høsten 2008.

– Det er svært gledelig at vi får utføre dette prosjektet. Dette viser at Mesta har solid kompetanse og konkurransekraft, sier anleggsdirektør Stein Iversen en i Mesta.

Arbeidet med den nye parsellen vil sysselsette 40 - 50 Mesta-ansatte. Det skal bygges to nye felt ved siden av den eksisterende veien og eksisterende E6 skal rettes opp. Anleggsarbeidet vil blant annet bestå i 12 nye betongkonstruksjoner på til sammen 4 500 kubikkmeter betong. Det skal legges 100 000 tonn asfalt. Det skal også settes opp rekkverk, gjerder, støyskjermer og beplantning – i tillegg til 240 000 kubikkmeter sprenging.

Forsiden akkurat nå