Fylkesvei 213, like ved Åretta i Lillehammer.
Fylkesvei 213, like ved Åretta i Lillehammer. (Foto: Google Maps)

Stian Brenden skal oppgradere fylkesvei og bygge gang- og sykkelvei i Lillehammer

Tre firmaer til var interessert.

Innlandet fylke er byggherre for prosjektet med navnet Fv. 213 Åretta-Storgata i Lillehammer.

Her skal det bygges ny gang- og sykkelvei, og det blir to felt og eget felt for gående.

På dagens fylkesvei på samme strekning skal massene skiftes ut, og veien skal asfalteres.

Når tilbudsfristen var ute, hadde disse fire gitt pris:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Stian Brenden Maskinservice 38.285.776
Løype Anleggsdrift 39.931.054
Gjerdalen Entreprenør 40.297.073
Dobloug Entreprenør 40.458.477

Stian Brenden Maskinservice har fått oppdraget.

Med i prosjektet hører også dette: Dagens nett for vann, overvann og avløpsnett skal saneres, og nytt skal legges.

Innlandet fylke gjennomfører prosjektet i samarbeid med Lillehammer kommune, men er altså formell byggherre.

Prosjektet er tegningsbasert.

Frist for å sluttføre oppdraget er 1. juli 2022.

 

Les også

Forsiden akkurat nå