Stian Brenden kan smile. Firmaet hans ligger foreløpig best an i konkurransen om driften av fylkesveiene i Ottadalen.
Stian Brenden kan smile. Firmaet hans ligger foreløpig best an i konkurransen om driften av fylkesveiene i Ottadalen. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Stian Brenden og fem andre vil brøyte fylkesveiene i Ottadalen

Stian Brenden kan sikre seg en kontrakt til nord i Gudbrandsdalen.

Innlandet fylke lyste i midten av oktober ut Driftskontrakt 3413 Ottadalen 2022-2028, og den handler om kommunene Sel, Vågå, Lom og Skjåk.

Ved tilbudsfristens utløp i dag hadde disse seks entreprenørene gitt tilbud:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Stian Brenden Maskinservice 151.098.582
Mesta 155.097.237
Skogen Entreprenør 156.715.412
Åge Haverstad 158.229.039
Presis Vegdrift 177.167.913
Nortransport 224.740.860

NB: Tilbudene skal kontrolIregnes og evalueres før noe er avgjort.

I Ottadalen er det 404 kilometer fylkesvei som skal håndteres, og ni kilometer er gang- og sykkelvei. Trafikken varierer fra 50 til rundt 2960 i ÅDT.

Firmaet Stian Brenden Maskinservice har fra før Vegvesenets driftskontrakt for riksveiene i Gudbrandsdalen.

Les også

Forsiden akkurat nå