Illustrasjon av hvordan kurven vest for Billingen på rv. 15 skal rettes ut.
Illustrasjon av hvordan kurven vest for Billingen på rv. 15 skal rettes ut. (Illustrasjon: Norconsult AS / Statens vegvesen)

Stian Brenden Maskinservice vant entreprisen på rv. 15 på Strynefjellet

Vant i konkurranse med fem andre entreprenører.

I august starter Stian Brenden Maskinservice jobben med å rette ut og breddeutvide riksvei 15 mellom Billingen og Nysætre.

I konkurranse med fem andre entreprenører vant Stian Brenden Maskinservice kontrakten med Statens vegvesen om å gjøre riksvei 15 vest for bommen ved Billingen i Skjåk mer trafikksikker.

Les også

Best på pris, nest best på gjennomføring

I tildeling av kontrakten telte pris 75 prosent, og framdrift og prosjektteam 25 prosent.

– Etter at vi hadde kontrollregnet og evaluert tilbudene, gikk Stian Brenden Maskinservice av med seieren med en tilbudssum på vel 22 millioner kroner. De var lavest i pris og ble vurdert på andreplass på oppdragsgjennomføring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Vegar Antonsen.

Tilbudssummen gjelder både utbedring av kurve, som innebærer bygging av ny vei over en strekning på cirka 500 meter, og opsjon på breddeutvidelse av eksisterende vei på begge sider av kurveutbedringen.

Det var til sammen seks tilbydere som leverte tilbud på jobben på riksveg 15 på Strynefjellet: Åge Haverstad, Aurstad Tunnel, Erling Rolstad, Lesja Bulldozerlag, Volda Maskin og Stian Brenden Maskinservice.

Denne svingen på rv. 15, rett vest for bommen ved Billingen i Skjåk, skal rettes ut og vegen skal utvides til 8,5 meter bredde. Foto: Statens vegvesen

Dispensasjonssøknader

For å få gjennomført utbedringene på riksvei 15, er Statens vegvesen avhengig av å få godkjent to dispensasjonssøknader hos Skjåk kommune. Det gjelder byggetillatelse og dispensasjon fra arealbruken i kommunedelplanen.

– Dispensasjonssøknaden for kurveutbedringen ble godkjent i kommunen 10. juni, mens søknaden om breddeutvidelse ventes å bli avklart i løpet av september i år, forklarer Vegar Antonsen.

Les også

To og en halv måned på å rette ut kurven

I begynnelsen av august starter Stian Brenden Maskinservice med å rette ut kurven. Senest 20. oktober skal de være ferdig, og trafikantene kan kjøre på en ny og tryggere veistrekning.

Hvis alt går etter planen, starter arbeidet med å breddeutvide eksisterende vei til 8,5 meter i løpet av høsten, med ferdigstillelse neste sommer.

Les også

Forsiden akkurat nå