Sterke tall fra Veidekke

Sterke tall fra Veidekke

Med et overskudd på 776 millioner kroner, økte selskapet overskuddet litt fra fjoråret. Men med en omsetning på 21 milliarder kroner, tilsvarer det bare en margin på 3,7 prosent.

- Vi har hatt god drift og resultatframgang i alle segmenter i tillegg til at vi har økt ordrebeholdningen og har en god kontantstrøm, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke, som kunne notere at konsernets årsomsetning i 2013 for første gang passerte 21 milliarder kroner. Styret foreslår et utbytte på kr 3,- pr aksje for 2013.

For hele 2013 endte omsetningen på 21 191 MNOK (20 460). Resultat før skatt ble 776 MNOK (680), og resultatmarginen 3,7 % (3,3 %). Samlet ordrereserve er nå på 18,3 mrd. NOK (16,5). Resultatet pr. aksje ble kr 4,50 (3,90). (Tallene er fra segmentregnskapet.)

 

Bedre for bygg og anlegg

Entreprenørvirksomheten viser vekst og marginforbedring i Norge og Danmark i fjerde kvartal. Både bygg og anlegg i den norske virksomheten har bedret marginene, og den danske virksomheten er preget av meget god prosjektlønnsomhet. Den svenske virksomheten har hatt svak lønnsomhet, men posisjonen i Sverige er forsterket blant annet innenfor næringsbygg gjennom kjøpet av Arcona AB.  Samlet har nå virksomheten har nå en solid og godt sammensatt ordrereserve som er 11 % høyere enn fjorårets.

 

Betydelig fremgang for asfalt

Veidekke har også hatt betydelig fremgang i industrivirksom­heten. Høy produksjon kombinert med kostnadsfokus har gitt gode resultater innen asfaltvirksomheten. Også innen pukkvirksomheten har det vært høy aktivitet, noe som har gitt en betydelig resultat­forbedring fra året før.

 

Forsiden akkurat nå