Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Foto: Jarle Skoglund)

Statsråden bekrefter: Nye Veier skal bygge E16/Ringeriksbanen

-Jeg har besluttet at prosjektet fremdeles skal ligge hos Nye Veier. Det bekrefter nå samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det fremkommer i svaret på et skriftlig Stortingsspørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren. I regjeringens budsjettforslag ble det det foreslått at fellesprosjektet FRE16 (Ringeriksbanen og E16) skulle spilles opp som to separate prosjekter, mens det i budsjettenigheten med SV ble klart at den vei- og jernbaneutbyggingen allikevel skal gjennomføres som et fellesprosjekt.

Kan Nye Veier AS regne med fortsatt å kunne håndtere prosjektet og fortsette det gode arbeidet de så langt har gjort, lurte Morten Wold på i sitt spørsmål.

– På bakgrunn av enigheten på Stortinget, har jeg videre besluttet at prosjektet fremdeles skal ligge hos Nye veier. Videre fremdrift for realisering av vei og jernbane skal vurderes i forbindelse med ny Nasjonal transportplan på lik linje med annen prosjekt- og tilbudsutvikling, skriver statsråden i sitt svar.

Forsiden akkurat nå