Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Statsbudsjettet: 31,5 milliarder kroner til vegformål

 

  • Nyheter

Regjeringen foreslår i alt 31,5 milliarder kroner til vegformål – en økning med 4,9 milliarder kroner eller 18,5 prosent fra 2015.

- I tillegg til å redusere vedlikeholdsetterslepet gir denne økningen også rom for anleggsstart eller forberedende arbeid for flere større prosjekter. Vi viderefører også bevilgninger på et historisk høyt nivå for prosjekter som allerede er i gang. Bevilgningene til planlegging får også en stor økning – for å legge til rette for framtidig prioritering av prosjekter i Nasjonal transportplan og for å kunne framskynde prioriterte prosjekter. Nye Veier AS får bevilgning for å starte opp arbeidet med sin prosjektportefølje, sier samferdselsministeren.

 

30 mrd til fond

Regjeringen lovet i sin politiske plattform å etablere et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner. Fondet ble etablert i 2013 og skulle bygges opp over inntil fem år. Med budsjettforslaget for 2016 tilføres infrastrukturfondet 30 milliarder kroner.  Det betyr at målet er nådd etter fire år. Avkastningen av fondet går til kystformål og fornying av riksveg- og jernbanenettet for å redusere vedlikeholdsetterslepet.

Forsiden akkurat nå