d84779cb-b524-43ed-996f-00fa6fa17054
d84779cb-b524-43ed-996f-00fa6fa17054 (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Statens vegvesen og Mesta har signert driftskontrakt på Nordmøre fram til høsten 2027

Kontrakten som har en verdi på 445 millioner kroner ekskl. mva, omfatter de åtte kommunene Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal.

– Med Mesta sin kompetanse og erfaring, er vi sikre på at våre riks- og europaveger på Nordmøre er i de beste hender, sier Bjørn Ove Rotlid, seksjonssjef for Drift midt i forbindelse med kontraktsigneringen.

Den nysignerte kontrakten gjelder fra 1. september 2022 og fem år fremover. Nå starter planlegging og forberedelsene frem mot oppstarten til høsten.

Trafikantene skal trygt frem

Mesta har i dag driftsansvaret for en del av vegnettet som inngår i den nye kontrakten.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Mesta frem til nå, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet. Både Mesta og Statens vegvesen er opptatt av å finne gode løsninger som gir trygge og sikre veger, samt god fremkommelighet for alle trafikantene, sier Rotlid.

Driftskontrakten omfatter drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på E39 fra Orkanger til Molde og rv. 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveger. Totalt inneholder driftskontrakten om lag 400 kilometer riksveg og 66 km gang- og sykkelveger.

– I denne kontrakten har Mesta blant annet fått krav om å bruke utslippsfrie kjøretøy og maskiner til å brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund. Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx, forklarer Rotlid og legger til at Mesta i kontrakten også er oppfordret til å foreslå FoU-prosjekter.

E39 langs Vinjefjorden på Nordmøre inngår i den nye driftskontrakten som Mesta får ansvaret for fra 1. september. Foto: Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Forsiden akkurat nå