Statens vegvesen må gjennomgå sikringsrutinene for veitunnelene
(Illustrasjonsfoto: Samferdselsdepartementet)

Statens vegvesen må gjennomgå sikringsrutinene for veitunnelene

Departementet vil vite hvordan Veivesenet kan avdekke og forebygge tunnelras som de i Trodaltunnelen og Fjærlandstunnelen.

– Norge er et av landene i Europa som har flest tunneler. Det skal være trygt å ferdes på norske veier, og norske tunneler blir stadig tryggere. Statens vegvesen har rutiner for å avdekke og forebygge farlige hendelser i tunnelene. Men når det skjer hendelser som de i Trodaltunnelen og Fjærlandstunnelen nylig, er det naturlig med en gjennomgang av rutinene. Vi har derfor bedt Statens vegvesen om gjøre rede for og vurdere gjeldende rutiner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

I brevet som Samferdselsdepartementet har sendt til Vegvesenet står følgende:

«Departementet viser til hendelser i E39 Trodalstunnelen og Rv 5 Fjærlandstunnelen den 29. og 30. juli.

Departementet ønsker i denne forbindelse en redegjørelse og vurdering fra
Statens vegvesen av gjeldende rutiner for å avdekke og forebygge tilsvarende hendelser.»

Veivesen har frist til 1. september med å gi tilbakemelding. Deretter skal Samferdselsdepartementet gå gjennom innspillene fra etaten.

Videre i pressemeldingen heter det at nye tunneler blir bygd med strenge krav til trygghet for trafikanter, og det blir brukt store ressurser til å ruste opp eksisterende tunneler. Sidan 2015 har Statens vegvesen hatt et program for oppgradering av 140 riksveitunneler over hele landet. Det er et pågående arbeid som i  hovedsak omfatter brannsikkerhet, redning og elektrisk utstyr i tunnelene.

I perioden 2015-2021 har det blitt prioritert over 15 milliarder kroner til vedlikehold og fornyelse av riksveitunneler. Det har gjort at vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet har blitt redusert for første gang på flere tiår, heter det i pressemeldingen.

Les også

Prioriterer tunnelsikkerhet i ny NTP

I Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) er det lagt opp til å bruke 11,4 milliarder kroner til fornyelse i første seksårsperiode, og det vil i hovedsak bli brukt til å innfri tunnelsikkerhets- og elektrokravene på riksveinettet.

I NTP er også veiprosjekter som erstatter tunneler som ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet høyt prioritert. Det gjelder blant annet E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland og E16 Arna-Stanghelle i Vestland, står det i meldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå