Det skal bygges ny fergekai i Volda.
Det skal bygges ny fergekai i Volda. (Foto: Google Maps)

Statens vegvesen har undertegnet kontrakt for bygging av ny fergekai i Volda

Har en verdi på 70 millioner kroner. 

Det er entreprenøren K. Nordang som skal bygge den nye fergekaien, melder Statens vegvesen i en pressemelding. 

De har med seg Volda Maskin AS til å utføre grunnarbeidene, fyllingen i sjøen og utbedring av E39 Sjøgata. 

Fergene vil gå som normalt i anleggsperioden, men det blir færre oppstillingsplasser. 

Den nye kaia blir større, og det skal bygges gang- og sykkelvei der kaia går i dag. Det skal også bygges nytt venterom med toalett , og det skal opparbeides nytt grøntareal bak den nye kaia. 

I tillegg skal det gjøres arbeid mot E39 for å hindre utgraving av veien.

Arbeidet skal være ferdig 1. januar 2020. Da skal det også settes inn elektrisk ferge på sambandet. 

Statens vegvesen

Forsiden akkurat nå