Ved Kistrand på rv. 80 mellom Bodø og Fauske har sørpeskred stengt vegen flere ganger de siste årene
Ved Kistrand på rv. 80 mellom Bodø og Fauske har sørpeskred stengt vegen flere ganger de siste årene (Foto: Statens vegvesen)

Starter rassikringsarbeidet på Rv 80 allerede til høsten

Den skredutsatte og ulykkesbelastede strekningen Sandvika-Sagelva på rv. 80 mellom Bodø og Fauske skal utbedres. Det har Statens vegvesen besluttet.

På strekningen Sanvika-Sagelva har rv. 80 fått nedsatt hastighet til 70 km/t for å redusere faren for ulykker. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen

For å komme raskest mulig i gang deles prosjektet opp i to faser. Fase 1 som omhandler skredsiring av området ved Kistrand der det de siste årene har gått flere store sørpeskred.

– Vi har fått grønt lys for å dele prosjektet i to og lyse ut arbeidet med skredsikring i løpet av våren. Målet er å inngå kontrakt i sommer med oppstart i løpet av høsten. Det sier prosjektleder for rv. 80 Sandvika-Sagelva, Arild Hegreberg.

Vegvesenet jobber nå med å dele konkurransegrunnlaget i to og gjøre første del klar for utlysning. Fase to planlegges utlyst når den er klar. Totalt skal 4,95 kilometer veg utbedres og få slakere svinger, bredere vegbane og flere skredsikringstiltak.

– I første omgang er målet vårt nå å få sikret området der det har gått flere sørpeskred før neste vinter, sier Hegreberg.

25 og 26 januar 2023 var riksveg 80 ved Kistrand stengt i halv annet døgn etter at det gikk flere store sørpeskred over vegen og Nordlandsbanen. Det ene skredet var så kraftig at deler av autovernet havnet i havet Foto: Dag Theodor Andreassen, Statens vegvesen.

Forsiden akkurat nå