Trollstigen.
Trollstigen. (Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

Starter forprosjekt for rassikring i Trollstigen

Fylket skal utrede flere løsninger for å sikre strekningen fra Huldrebrua til Stigfossbrua i Trollstigen.

Strekningen er utsatt for steinsprang og skred. Prosjektet for rassikring har foregått i flere år, helt siden Statens vegvesen hadde forvaltningsansvaret for fylkesveiene. Etatens anbefalinger i 2019 var å se på ulike alternativer: fjellsikring og tunnel.

– Fylkestinget vedtok i oktober 2022 å se på et alternativ med fjellsikring, men vil også vurdere et tunnelalternativ som grunnlag for et konseptvalg og videre planlegging. Vi tar sikte på en politisk avklaring på konseptvalget vinteren 2023/24, sier fylkesveisjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ole Jan Tønnesen, i en melding.

Fylkesveiavdelingen vil arbeide målrettet for å unngå unødige ulemper for trafikkavviklingen under anleggsperioden. Men det er ikke til å unngå at begge alternativene kan medføre stenging i deler av sesongen i flere år.

Om alternativene

Alternativ A: Fjellsikring

Fjellsikringsalternativet baserer seg på rensk og sikring av fjellet med bolter, nett, fanggjerde osv.

Alternativ B: Tunnel

En T13-tunnel med plass til to kjørefelt og gangvei, og som strekker seg fra Fiva-svingen og opp til Stigfossbrua. Tunnelen vil føre trafikantene vekk fra partiet med høyest risiko for steinnedfall og skred.   

Ønsker tidlige innspill

Selv om det ikke er noe krav til høring for oppstarten av dette forprosjektet, ønsker fylkesveiavdelingen å få innspill i tidlig fase. Noe av bakgrunnen for det er å fange opp ideer og utfordringer knyttet til arbeidet så tidlig som mulig.

– Det er mange interessenter i Trollstigen og det er viktig for fylkeskommunen å ha kontakt  og finne ut hvordan dette arbeidet vil påvirke dem. Derfor ønsker vi allerede nå å åpne for innspill slik at vi får et best mulig grunnlag å jobbe med, sier Tønnesen i meldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå