- Den nye riksveien vil halvere reisetiden, og knytte regionen tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.
- Den nye riksveien vil halvere reisetiden, og knytte regionen tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen. (Foto: Nye Veier)

Starter detaljreguleringen for ny E39 Mandal-Lyngdal - målet er å være ferdig innen 2024

Arbeidet med detaljregulering av ny E39 mellom Mandal og Herdal i Lyngdal har startet. Strekningen inngår i den helhetlige utbyggingen av ny E39 mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland.

Den 4. desember varslet Nye Veier om igangsettelse av planarbeid med detaljregulering av den om lag 26 kilometer lange strekningen. Målet er vedtatt plan innen desember 2021, opplyser Nye Veier i en pressemelding.

- Ambisjon er å ferdigstille denne viktige delstrekningen av E39 i 2026, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Byggestart til neste år

Byggingen av ny trafikksikker E39 fra Kristiansand og vestover i Agder startet i oktober 2018. Ganske nøyaktig ett år senere startet arbeidet i forlengelsen av dette prosjektet og inn til Mandal by i Lindesnes kommune. I tillegg er den 11 kilometer lange parsellen gjennom Lyngdal kommune, fra Herdal til Røyskår, i konkurranse. Byggestart der er neste år med ferdigstillelse innen 2024.

Nye Veier skal sammen med rådgiver Sweco gjennomføre detaljregulering innenfor den 26 kilometer lange områdeplan-korridoren som ble vedtatt i vår. Foto: Nye Veier

- Når prosjektet E39 Mandal – Lyngdal øst står ferdig i 2026, har Nye Veier levert 62 kilometer med sikker firefelts motorvei sammenhengende fra bynært Kristiansand gjennom Lindesnes til Røyskår vest i Lyngdal kommune, sier Moshagen.

Positive ringvirkninger

Utbyggingsdirektøren peker på store positive ringvirkninger for landsdelen med ny hovedfartsåre.

- Ny E39 erstatter svært ulykkeutsatt strekning, som også er preget av store trafikale utfordringer i vintersesongen. Den nye riksveien vil halvere reisetiden, og knytte regionen tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked, informerer utbyggingsdirektør Moshagen.

Nye Veier har med seg Sweco som rådgiver i utviklingen av reguleringsplan. Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger innenfor korridoren som kommunestyrene i Lyngdal og Lindesnes kommuner vedtok i vår.

Forsiden akkurat nå