Starter arbeidet med ny dansk kjempebru til våren

Men sine fire kilometer blir dette Danmarks tredje største, etter Øresund- og Storebæltbroen.

 

Det er det danske Vejdirektoratet som er byggherre for den nye Storstrømsbroen, som skal binde Sjælland og Falster sammen via Masnedø. Brua blir ca. 4 km lang og blir Danmarks tredje største etter Øresundsbroen og Storebæltsbroen. 

Byggeperioden er planlagt fra våren 2018 , til den står ferdig i 2022.

Samlet pris for prosjektet, inklusiv rivning av den eksisterende Storstrømsbro, er kostnadsberegnet til ca. 4,2 milliarder danske kroner.

Storstrømsbroen får elektrisk jernbane i to spor som kan fyke over i en hastighet på opptil 200 km/t. Bilene på det tofelts kjørefeltet må nøye seg med en fart 80 km/t. Brua vil i tillegg bli utstyrt med gang- og sykkelsti. 

Storstrømsbroen har stor regional betydning og er samtidig en viktig del av jernbanekorridoren mellom København og Tyskland. 

 

Like før avgjørelse av entreprenør

I løpet av denne måneden er det klart hvilken entreprenør som får det store bruoppdraget. Siden i sommer har Vejdirektoratet arbeidet med prekvalifisering, der fire store konsortsier har vært med.

Prosjektleder Niels Gottlieb beskriver oppdraget på denne måten:

-Det er snakk om en betydelig anleggsoppgave – også i internasjonalt perspektiv. Tilbudene vi har fått er omfattende og detaljerte, og det er krevende også for oss som byggherre og evaluere de ulike løsningsforslagene, forteller Gottlieb.

Storstrømsbroen skal binde Sjælland og Falster sammen via Masnedø.
Storstrømsbroen skal binde Sjælland og Falster sammen via Masnedø.

-I løpet av oktober skal løsningsvurderingene være gjort. Da åpner vi konvoluttene fra tilbyderne som forteller priser de har lagt inn. Både pris og løsning vil så være avgjørende for hvilken entreprenør som velges.

 

De fire tilbudbyderne er:

 • Storstrømsbroen Contractors JV
  • Per Aarsleff A/S – Ed. Züblin AG
  • Konsulent: Rambøll A/S
  • Underentreprenør Strabag SE
 • Rizzani de Eccher s.p.a – N.V. Besix S.A. – Acciona Infraestructuras S.A.
 • Joint venture Obrascon Huarte Lain, S.A. – SK Engineering & Construction Company Ltd.
 • Joint venture Itinera s.p.a – Condotte s.p.a - Grandi Lavori Fincosit s.p.a.
  • Konsulent: Seteco Ingegneria s.r.l.

Ny Storstrømsbro

Lengde:               Ca. 4, km
Seilingshøyde:  26 m
Tårnhøyde:        100m
Tverrprofil:        2 jernbanespor, 2 kjørebaner og 1 g/s-felt
Bredde:               Ca. 24 m
Hastighet for biler:         80 km/t
Hastighet for persontog:             200 km/t
Hastighet for godstog:  120 km/t
ÅDT:      Ca. 8000
Togtrafik:            Ca. 40 passasjertog og opp til 78 godstog pr. døgn
Pris:       ca. 4,2 milliarder danske kroner
EU-støtte:           112 millioner. kr.

Gamlebrua helt nedslitt

Forbindelsen mellom Sjælland og Falster skjer i dag med en 3 199 meter lang buebru, som ble åpnet i 1937. Brua er 9 meter bred, og det lengste spennet er 136 m med maksimal seilingshøyde på 26 meter. Den gamle brua er rett og slett helt nedslitt, samtidig som at den kapasitetsmessig ikke lenger holder mål. Blant annet er det bare ett jernbanespor.

Straks den nye brua står ferdig i 2022, skal arbeidet med å rive den gamle starte opp.

Forsiden akkurat nå