Ny utlysing av rehabiliteringskontrakten vil ikke betyr mer enn tre måneders utsettelse for Tromøtunnelene, lover Troms og Finnmark fylkeskommune.
Ny utlysing av rehabiliteringskontrakten vil ikke betyr mer enn tre måneders utsettelse for Tromøtunnelene, lover Troms og Finnmark fylkeskommune. (Foto: Kjell-Petter Hetland, Trroms og Finnmark fylkeskommune)

Stanser anbudsprosessen med Tromsøtunnelene - kravet om økonomisk kapasitet var for strengt

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har derfor besluttet å utsette rehabiliteringen av fv. 862 Tromsøtunnelene med tre måneder.

Troms og Finnmark fylkeskommune melder at de vil gjennomføre en ny utlysning så snart som mulig.

Les også

Krav om økonomi satt for høyt

Allerede under tilbudskonferansen kom det flere innspill fra entreprenørene om at kvalifikasjonskravet knyttet til økonomisk kapasitet var satt så høyt at det ville kunne utelukke solide tunnelentreprenører fra å regne på oppdraget.

Med en betydelig risiko for mulig KOFA-sak hengende over hodet, hadde derfor  fylkeskommunen ikke annet å gjøre enn å avlyse konkurransen.

Omsetningskravet er dermed endret fra et absolutt «skal-krav» til et «bør-krav» i den nye utlysingen. Dermed skal fylket kunne gjøre skjønnsmessige vurderinger av entreprenørenes økonomiske kapasitet, heter det i en melding fra fylkeskommunen.

– Mindre forsinkelse på tre måneder

– Utsettelsen av tunnelstengingen er selvsagt ikke ønskelig eller heldig, men man legger opp til en mindre forsinkelse på tre måneder som ikke vil påvirke den tekniske gjennomføringen og som heller ikke vil påvirke gjennomføringen av andre prosjekter i Tromsø. Den direkte konsekvens for befolkningen er at tunnelstengingen utsettes fra vintermåneden mars til sommermåneden juni, sier samferdselssjef Bjørn Kavli.

Les også

Forsiden akkurat nå