Når kollektivtraséen er ferdig til det nye sykeshuset i Stavanger, får bussen et eget felt, parallelt med bilveien.
Når kollektivtraséen er ferdig til det nye sykeshuset i Stavanger, får bussen et eget felt, parallelt med bilveien. (Illustrasjon: Multiconsult)

Stangeland Maskin skal bygge kollektivtrase mellom Jåttå og Ullandhaug

Den nye kollektivtraseen langs fylkesvei 44 i Rogaland er en del av Bymiljøpakken og skal være ferdig i løpet av 2024.

Kontrakten mellom Stangeland Maskin og Rogaland fylkeskommune lyder på 216 millioner kroner. Det de skal bygge er en ny kollektivfil som skal gå parallellt med biltrafikken langs fylkesvei 44, mellom Jåttå og det nye sykehuset på Ullandhaug.

I dag går kollektivtrafikken sammen med biltrafikken på strekningen.

– Ved Jåttå kopler vi oss til Bussveien, til kollektivtraséen som går gjennom det nye sykehus- og universitetsområdet. Det er en viktig strekning for kollektivtrafikken, sier prosjektleder i fylkeskommunen, Even Vike.

Kollektivtraséen skal bygges langs Diagonalen og Madlaveien. Langs traséen blir det sykkelvei med fortau. Det går i dag noen steder i gater utenfor traséen, mens sykkelveien følger kollektivtraséen hele veien.

Noe av det som skal bygges:

  • parallelført kollektivtrasé på nord-østsida av dagens kjørevei​
  • sykkelvei med fortau 
  • tre holdeplasser med kantstopp​
  • påkjøringsrampe til motorveien ved Diagonalen

Prosjektet er finansiert av staten gjennom Bymiljøpakken.

Fire entreprenører leverte tilbud på prosjektet:

  • Stangeland Maskin (216.443.819,60 millioner kroner)
  • Risa (230.220.393,87 millioner kroner)
  • Nordbø Maskin/Jærentreprenør (241.873.373,85 millioner kroner)
  • Skanska Norge (264.627.996 millioner kroner)
Les også

Forsiden akkurat nå