Konsernsjef Olav Stangeland og daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy Stangeland.
Konsernsjef Olav Stangeland og daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy Stangeland.

Stangeland Gruppen kjøper Veidekkes pukk- og asfaltvirksomhet i Rogaland

Veidekke og Stangeland Gruppen AS har inngått en intensjonsavtale om kjøp av Veidekkes pukk- og asfaltvirksomhet i Rogaland. Overtakelsen inkluderer også asfaltutleggingsvirksomheten i Rogaland.

– Etter gode samtaler med Stangeland Gruppen har vi inngått en intensjonsavtale om salg
av pukk- og asfaltvirksomheten vår i Rogaland. Vi har en lang historie i Rogaland, men
erkjenner at Stangeland Gruppen vil være en bedre eier for disse virksomhetene enn vi
kan, og dermed også gi bedre forutsetninger for de dyktige og solide folka våre i Rogaland, sier konserndirektør i Veidekke Infrastruktur, Øivind Larsen.

Kjøpet er en virksomhetsoverdragelse av Veidekkes pukk- og asfaltvirksomhet i Rogaland,
og inkluderer samtlige ansatte, samt maskiner i disse virksomhetene. Kjøpet vil bli
gjennomført innen utgangen av februar forutsatt endelig styregodkjenning, en gjennomført due diligence-prosess og en eventuell godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

– Vi er svært fornøyd med å ha kommet til enighet med Veidekke om kjøp av pukk- og asfaltvirksomheten i Rogaland, og ser frem til å videreutvikle dette i tiden framover, sier Olav Stangeland i Stangeland Gruppen.

For Stangeland er oppkjøpet en del av en langsiktig strategi om kontinuerlig vekst og
muligheter fremover. Pukkverksdrift er allerede en del av kjernevirksomheten i Stangeland, mens asfalt blir et nytt, spennende fagområde.

– Begge tjenester passer godt inn i Gruppen. I tillegg kjenner vi en del av de ansatte, og
vet de innehar solid kompetanse, med verdier og holdninger vi identifiserer oss med, sier
en fornøyd Olav Stangeland.

Både asfalt- og pukkverket, som lokalt også er kjent som Tullin Ree, er sentralt plassert på
Kverneland. Driften videreføres som den er i dag.

Partene er enige om å ikke offentliggjøre salgssummen.

Les også

Forsiden akkurat nå