NYHETER

Stadig flere hull i Bergen

Perforeringen av Bergen fortsetter. Enda et flaskehals er fjernet ved å flytte bilene under bakken. To tunneler på vel 300 meters lengde har gitt Sædalen en skikkelig adkomstveg og avlastet beboerne langs den tidligere vegen.

2. jan. 2006 - 12:49

Regningen for tunnelene pluss 1 700 meter veg i dagen kommer på rundt 100 millioner kroner, alt inkludert. Bergen kommune har forskuttert 87 millioner kroner, men Sædalsvegen er en fylkesveg, og beløpet blir tilbakebetalt av Hordaland fylkeskommune. Bergen tomteselskap som tilrettelegger tomter og infrastruktur i Sædalen, bidrar med 8,5 millioner kroner, resten er hentet fra bomringen.

Den nye vegen har to felt og en bredde på 7 meter. Prosjektet omfatter også 1 700 meter gang/sykkelveg, men det er ingen planskilte kryss. En regning på 100 millioner kroner gir derfor en høy meterpris. Noe av årsaken er at vegen går gjennom boligområder. Over begge tunnelene er det liten overdekning opp til bebyggelsen. Sædalstunnelen, som ble åpnet 20. desember i fjor, var spesielt krevende. På en strekning midt i tunnelen står det hus noen få meter over hengen.

- Det går også en vanntunnel like over Sædalstunnelen, forteller prosjektleder Karsten Epland i Region Vest. - Vannet ble stengt før vi sprengte oss under tunnelen med korte salver. Det var litt spennende å gå krysse den, men det gikk helt uten problemer. Merkelig nok var det lite vannlekkasjer i tunnelen. Begge tunnelene er sikret mot vann og frost med Giertsen-duk. I Sædalstunnelen som ble drevet sist, er duken behandlet etter de siste normene for brannsikkerhet.

Epland og hans folk fikk også problemer å løse i forbindelse med den korte avstanden mellom ny og gammel veg. Tidligere fv 188 måtte stenges mange ganger under anleggsperioden. En langvarig stopp kom mens vestre forskjæring i Sædalstunnelen ble sprengt.

- Den gamle vegen gikk like over tunneltraséen. Den måtte fjernes før forskjæringen kunne sprenges. Etterpå ble det støpt et betongdekke for den gamle vegen over tunnelen. Mens dette pågikk, måtte trafikken gå over Nesttun. Det er en stor omveg for mange. Bare gående og syklende kunne passere over tunnelen. Vi vurderte å bruke en provisorisk bru for å redusere stengetiden, men det var vanskelig å få feste for brua, sier Karsten Epland.

Første byggetrinn, som omfattet Nattlandstunnelen, ble utført av Kruse Smith. Det ble fullført i april 2003. NCC utført andre byggetrinn med Vassbakk & Stohl som underentreprenør.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.