SSB: Nedgang i anleggsvirksomheten på 3,5 prosent i fjor
(Montasje: SSB)

SSB: Nedgang i anleggsvirksomheten på 3,5 prosent i fjor

Samlet over året 2020 viser imidlertid produksjonsindeksen for bygg og anlegg en nedgang for hele bransjen på 3,2 prosent.

Det var med andre ord større nedgang for anleggsbransjen enn for bygg i året da korona-epedemien satte sitt preg på de fleste bransjer.

De ferske tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at den samlede BA-bransjen hadde en liten oppsving på slutten av fjoråret. Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en oppgang på 1,3 prosent i 4. kvartal 2020 sammenlignet med forrige kvartal, i følge sesongjusterte tall. Samlet over året 2020 viser imidlertid produksjonsindeksen for bygg og anlegg en nedgang på 3,2 prosent.

Dermed fortsatte veksten som startet i 3. kvartal, etter en kraftig nedgang i aktiviteten i 1. og 2. kvartal som var knyttet til effekter av koronapandemien.

Det var en oppgang i byggevirksomheten på 2,2 prosent som bidro til den samlede veksten i kvartalet, mens det for anlegg var en nedgang på 0,9 prosent i samme periode.

Produksjonen falt i 2020

På tross av god vekst i andre halvdel av året endte samlet aktivitetsutvikling i 2020 med en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med 2019. Byggevirksomheten hadde en nedgang på 3,1 prosent og anleggsvirksomheten gikk ned med 3,5 prosent.

Nedgangen i 2020 er første gang produksjonsindeksen har registrert en negativ årsendring i bygge- og anleggsaktiviteten siden fallet som kom i kjølevannet av finanskrisen i 2009.

Den reduserte aktiviteten i 2020 kommer etter flere år med svært god vekst i næringen

Forsiden akkurat nå