Morgedal Entreprenør skrev i dag under kontrakt med Statens vegvesen om å bygge om krysset mellom E134 og Oftevegen på Høydalsmo. Mats Granli er byggeleder for Statens vegvesen, mens Bjørn Thore Andersen og Olav Omland er henholdsvis driftsleder og anleggsleder for entreprenøren.
Morgedal Entreprenør skrev i dag under kontrakt med Statens vegvesen om å bygge om krysset mellom E134 og Oftevegen på Høydalsmo. Mats Granli er byggeleder for Statens vegvesen, mens Bjørn Thore Andersen og Olav Omland er henholdsvis driftsleder og anleggsleder for entreprenøren. (Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen.)

Sprenger 22 000 kubikk for nytt E134-kryss

Nå starter arbeidet med det nye krysset til næringsområdet i Høydalsmo bygge, en del av nye E134 i Telemark.

Krysset mellom E134 og Oftevegen er også innkjøringen til bensinstasjonsområdet i Høydalsmo. Omleggingen av krysset vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet.
Retter ut sving
- Vi skal sprenge oss inn i fjellet på innsiden av svingen, slik at vegen blir dratt ligg lenger vekk fra der den ligger i dag. Det gjør at vi kan rette ut svingen slik at det blir bedre sikt, forteller byggeleder Mats Granli i Statens vegvesen.
Det er Morgedal Entreprenør som mandag skrev under kontrakten med Statens Vegvesen. Kontrakten har en verdi på rundt 10 millioner kroner med merverdiavgift. Arbeidet tar til allerede i år og skal være ferdig til sommeren neste år.


Åpent kryss

Til sammen vil det være om lag 22 000 kubikkmeter fast fjell som sprenges ut for å rette ut svingen og bedre sikten. 13 000 kubikkmeter av dette faste fjellet blir i overkant av 20 000 kubikkmeter løs stein, som skal transporteres rett over E134 og fylles ut til næringstomter.

- Krysset vil bli åpent, med et eget innkjøringsfelt til Oftevegen og bensinstasjonen. Her skal det bygges midtrabatt. Når denne ble tegnet har vi hatt store vogntog i tankene. Feltet er også langt nok til at to vogntog samtidig kan vente i det etter hverandre, fortsetter byggelederen.

Samtidig med at krysset blir bygd om, vil det også bli veglys på den nye vegen. Prosjektet er finansiert som en del av prosjektet E134 Seljord-Åmot som allerede er i gang på strekningen Morgedal-Mostøyl.

Også her er det Morgedal Entreprenør som har kontrakten

Forsiden akkurat nå