Fv. Kjell Erik Sand, Ole  Kristian Krogh, Dagfinn Sivertsen og fylkesråd Olav Skinnes fra Viken fylkeskommune fjerner det synlige beviset på at veien er ferdig en drøy måned før tida.
Fv. Kjell Erik Sand, Ole Kristian Krogh, Dagfinn Sivertsen og fylkesråd Olav Skinnes fra Viken fylkeskommune fjerner det synlige beviset på at veien er ferdig en drøy måned før tida. (Foto: Gry N. Løvhaugen/Vik fylke)

Splitter ny fylkesvei 169 på Romerike åpnet for trafikk seks uker før fristen 

Hølandsveien mellom Fjellsrud og Stensrud ble åpnet for trafikk fredag 3. juli. To kilometer med ny fylkesvei!

Trafikantene kunne dermed ta i bruk to kilometer ny fylkesvei og tre kilometer ny gang- og sykkelvei halvannen måned før tida.

– Som en del av prosjektet har vi samtidig bygget to nye rundkjøringer i hver ende av strekningen og to underganger for fotgjengere og syklister, inkludert omlegging av noen kommunale veier, opplyser prosjektleder Ole Kristian Krogh i Viken fylkeskommune, i en pressemelding.

– I tillegg har vi oppgradert vann- og avløpsledninger i samarbeid med kommunen og vannverket, sier han.

Veien ligger i Gan på nordvestsiden av Øyeren. Det er i tidligere Fet kommune, som nå er den del av Lillestrøm kommune. 

Les også

Godt samarbeid

Det er det lokale firmaet Huser entreprenør som har utført arbeidene på oppdrag fra Viken fylkeskommune. Anleggsarbeidet startet høsten 2018. Nå gjenstår kun å bygge en ballplass for velforeningen, samt opprydding.

Kai Wigernes som bor i nærområdet, testet rulleskiene på den nye gang- og sykkelveien ved åpningenn – Nå må jeg skynde meg hjem og hente bilen slik at jeg blir blant de første til å kjøre på selve veien også, smiler han. Foto:  Gry N. Løvhaugen/Vik fylke

– God samhandling og tillit mellom entreprenøren og oss som veieier har resultert i at vi kan åpne denne veien tidligere enn planlagt – og til en lavere kostnad. Det er jeg veldig glad for, uttrykker Olav Skinnes, fylkesråd for distrikt og fylkesvei i Viken.

Sluttoppgjøret gjenstår, men totalkostnaden ligger an til å bli 165 millioner kroner, noe som er betydelig lavere enn anslaget. Det inkluderer alle entreprenørkostnader, grunnerverv og byggherrekostnader, heter det i pressemeldingen.

Les også

Forsiden akkurat nå