Denne 3D-animasjonen viser bruddet og kaiområdet til Norwegian Sandstone slik det trolig blir i Seljestokken i Flora kommune. Ill: Norconsult.
Denne 3D-animasjonen viser bruddet og kaiområdet til Norwegian Sandstone slik det trolig blir i Seljestokken i Flora kommune. Ill: Norconsult.

Spiser seg inn i Vestlandsfjell

  • Nyheter

I disse dager foregår det storstilte utbygginger flere steder på Vestlandet. Tre store utenlandske selskaper har startet eller er i ferd med å starte opp produksjonen av enorme steinressurser som skal forsyne Europa med stein de kommende ti og hundreårene. Mens norske aktører innen pukk- og grusbransjen har sittet med hendene i fanget, sprøyter nå selskaper fra Franskrike/Tyskland, Nederland og Sveits inn store summer for å sikre seg mineralressursene både for vegsektoren og andre byggeformål for framtida.

Store forekomster

Utgangspunktet er steinressurser som Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) avdekket for flere år siden mellom Bremanger og Florø i Sogn og Fjordane. Her ligger det enorme forekomster med devonsk sandstein, med de beste muligheter for båttransport direkte fra bruddene og ut til markedet.

Mens de norske pukk- og grusprodusentene ikke har fått noe dreis på eksporten til Europa, og dermed ikke fattet særlig stor interesse for

Dyrstad i Bremanger forekomstene, har nå etablerte pukkvirksomheter fra flere europeiske land sett mulighetene.

På Dyrstad er Bremanger Quarry godt i gang. Etter en anleggsperiode fra alle godkjenninger var på plass i 2001, er nå verket i ferd med å bli kjørt i full produksjon. Planen er å ta ut mellom 2 mill. tonn stein hvert ut fra det regulerte området som totalt har reserver på 500 mill. tonn.

Den nederlandske Bontrup-familien som står bak utbyggingen har investert 160 millioner kroner, men har til gjengjeld sikret seg steinressurser av den beste steinen for asfaltformål som kan rekke 250 år fram i tid.

Steinen losses i Amsterdam, og brukes hovedsakelig til asfalt.

Gulestad i Bremanger

På Gulestad, bokstavelig noen steinkast over Nordgulfjorden, har franske Eurovia i disse dager fått på plass de siste godkjenningene som skal til for å starte opp et helt nytt pukkverk. Ifølge konsekvensutredningen, som er foretatt av Asplan Viak, er det snakk om et område på 675 dekar, inneholdene til sammen 100 mill. tonn stein.

Området, som i dag ligger uberørt, ligger gunstig til for utskiping, og består også av devonsk sandstein.

Franske Eurovia er blant verdens største vegentreprenører, og er etablert i 18 land med til sammen 38 000 ansatte.

Seljestokken i Flora

På sammen kystlinja som Dyrstad, bare litt lengre sør, i Florø kommune, arbeider Norwegian Sandstone AS med å få godkjent sin konsekvensutredning og utslippstillatelse. Petter Wiberg hos Norconsult i Bergen forteller til Våre Veger at Riksaktikvaren er inne i bildet i forbindelse med noen gamle gravrøyer som er funnet, men han har god tro på å få prosjektet igjennom.

Her er det snakk om et brudd på til sammen 130 mill. tonn, med årlige uttak på 1 – 1,5 mill tonn. Bak planene står Hertig Natursteine, en stor aktør innen pukk og grus i Sveits.

- Hertig har alliert seg med andre aktører i Europa, og tar med dette bruddet sikte på å levere til flere land. Investeringen vil ligge på rundt 75 millioner kroner, og bedriften vil kunne sysselsette 15 – 20 perosner om det kommer i gang, forteller Wiberg.

Også andre sonderer

Etter det Våre Veger kjenner til, er det også andre utenlandske aktører som ser mot Norge i sin søken etter stein- og sandforekomster. Blant annet skal et fransk selskap være interessert i å ta ut store sandforekomster i Trøndelagsfylkene.

Forsiden akkurat nå