For å gjennomføre reguleringsplan Oalsgata (vist med lilla i figuren), må tilbyder planlegge og prosjektere deler av reguleringsplan Sandnesveien (blå) for å få til en minimumsløsning.
For å gjennomføre reguleringsplan Oalsgata (vist med lilla i figuren), må tilbyder planlegge og prosjektere deler av reguleringsplan Sandnesveien (blå) for å få til en minimumsløsning. (Illustrasjon: Rogaland fylkeskommune)

Spennende og komplisert prosjekteringsoppdrag i Sandnes 

Flere fylkesveier og andre veier med forskjellige eiere skal bygges om. Noen trengs til å prosjektere det hele.

Rogaland fylkeskommune inviterer til det som kalles et komplekst tverrfaglig, men spennende prosjekteringsoppdrag i Sandnes kommune.

To reguleringsplaner med et samlet areal på rundt 100.000 m2 skal totalprosjekteres.

Den aktuelle strekningen går fra et planlagt kryss mellom Folkvordveien og Solaveien i vest til Elveplassen ved jernbanebrua i øst. Totalt utgjør dette rundt 1400 meter av Oalsgata. En del av sideveinettet er også omfattet av detaljreguleringen.

Veikapasiteten skal opprettholdes som i dag. Fylket skal legge til rette for syklende og gående, og tiltakene skal bidra til at flere velger å gå eller sykle. Strekningen regnes som en viktig forbindelse mellom Sandnes sentrum og Sykkelstamveien.

Prosjekteringen består av fylkesveier, kommunale veier og private veier. Området strekker seg fra krysset mellom fylkesvei 334 Oalsgata og fylkesvei 44 Elveplassen i Sandnes sentrum, til Stangeland bru over E39 ved Rema 1000 Stangeland. Her er det sentrumsbebyggelse med jernbane like ved (maksimalt 30 meter unna), tilgrensende prosjekter og mye infrastruktur.

Les også

Omfattende kompetansekrav

Kort sagt: Mye å forholde seg til. Fylket stiller krav til kompetanse innenfor fagområdene vei, trafikkteknikk, vann og avløp, konstruksjon, støy, geoteknikk, elektro, miljø, gass og fjernvarme, samt modellering av disse fagområdene.

Avtalens varighet er 1,5 år for prosjektering og to år for oppfølging i byggefasen. Oppdragsgiver har rett til å forlenge avtalen i ytterligere 1 + 1 år på samme
vilkår.

Etter at Veier24 publiserte denne saken er vi blitt gjort oppmerksom på at datoene for tilbudskonferansen og frist for å gi tilbud er endret til 14. juni og 9. juli.

Les også

Forsiden akkurat nå