Til tross for navnet blir ikke denne linen over Glomma helt stram. Når det er skikkelig varmt, vil midten av gangbanen ligge nesten tre meter lavere enn landkarene. (Ill.: Dr. Techn. Olav Olsen)
Gangbrua sett i retning sør med Opsund på høyre side. Når den blir ferdig, blir gangavstanden mellom stedene hvor landkarene står nesten seks kilometer kortere enn i dag. (Ill.: Dr. Techn. Olav Olsen)

Spennbåndbru over Glomma

Et oppdrag helt utenom det vanlige er lyst ut i Sarpsborg. En 125 meter lang kommunal spennbåndbru skal bygges for å gi fotgjengere og syklister en snarvei over Glomma. Anbudsfristen går ut 24. juni.

På en spennbåndbru er det kabler som bærer overbygningen, men i motsetning til hengebruer og skråstagbruer har spennbåndbruer ingen tårn. Gangbanen ligger direkte på bærekablene. Åtte spennkabler skal bære gangbanen over Glomma.

Landkarene forankres med fjellankere. De blir plasstøpte. Det blir også de siste 7 metrene av gangbanen inn mot hvert landkar. Resten av gangbanen vil bli satt sammen av 37 prefabrikkerte betongelementer med varierende geometri. Bredden på gangbanen vil variere fra 3,95 meter ved landkarene til 4,74 meter ved midten.

To vannledninger og to trekkerør for kabler vil bli hengt opp under brua.

Bruas oppgave blir å knytte sammen boligområder på Hafslundsøy og Opsund, som ligger like øst for Sarpsborg sentrum på hver sin side av Glomma. I dag er det nesten 6 km å gå mellom stedene der landkarene skal stå.

Idéen om å bygge en spennbåndbru over Glomma ble lansert under en arkitektkonkurranse. Bak idéen sto en gruppe som består av Dr. techn. Olav Olsen, ØKAW Arkitekter og det spanske firmaet Fhecor Ingenieros Consultores SA. Gruppen vant konkurransen med utkastet «Stram line».

Helt stram blir linen ikke. Pilhøyden vil variere med temperaturen. Når det er skikkelig varmt, vil midten av gangbanen vil ligge nesten tre meter lavere enn landkarene.

Brua skal være klar til åpning sommeren neste år.

Forsiden akkurat nå