DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Sparer tid og penger med rullende lasermåling av riksveienes bæreevne

Med en trailer og tolv lasermålere kan Statens vegvesen måle bæreevnen på alle riks- og europaveier i landet i løpet av tre sommersesonger.

Ved å måle bæreevnen i fart, får Statens vegvesen oversikt over tilstanden på riksveiene på rekordtid.
Ved å måle bæreevnen i fart, får Statens vegvesen oversikt over tilstanden på riksveiene på rekordtid. Foto: Rambøll
1. okt. 2021 - 12:03

Det er 20 ganger raskere og gir mye mer data enn ved tradisjonell falloddsmåling.

En av hovedoppgavene til Statens vegvesen er å ta vare på riksveinettet. Det innebærer at etaten må kjenne tilstanden på veinettet godt slik at den kan prioritere vedlikehold og utbedringer der det trengs mest.

Bæreevnemålinger er en av de viktigste metodene for å få oversikt over tilstanden på veiene.

– Vi har god oversikt over den funksjonelle tilstanden på veiene gjennom de årlige spor- og jevnhetsmålingene, men vi vet foreløpig lite om den strukturelle tilstanden, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Per Otto Aursand i en pressemelding.

– Mye av forfall og skader på asfaltdekker og veioverbygning skyldes manglende bæreevne på grunn av svakheter nede i overbygningen, forklarer han.

Les også

Fra punktvis falloddsmåling til rullende lasermåling

Fallodd er til nå brukt til å måle veienes bæreevne. Med fallodd blir ett og ett punkt på veien målt om gangen, normalt med 50 meters mellomrom, noe som er en svært tidkrevende prosess. Det tar for eksempel tre timer å måle bæreevnen på en ti kilometer lang veistrekning.

Med den nye laserteknologien som Statens vegvesen har tatt i bruk i sommer, tar det bare åtte minutter å måle bæreevnen kontinuerlig på den samme strekningen. Å måle i fart er også mer trafikksikkert både for operatør og trafikanter.

– Vi bruker en trailer med tolv lasermålere til å samle inn bæreevnedataene. Siden traileren kan kjøre i opptil 80 km/t mens den samler inn data, har vår samarbeidspartner Rambøll målt bæreevnen på hele 6000 kilometer riksveier på Øst-, Vest- og Sørlandet i løpet av en seksukersperiode i sommer, sier prosjektleder Aursand.

Traileren Raptor belaster veien med ti tonn aksellast. Lasermålere montert i ulik avstand fra hjulet som belaster veien, måler nedbøyningen på veioverflaten. Lasermålerne er montert på en bjelke inne i traileren. Illustrasjon: Rambøll

Han karakteriserer den nye målemetoden som en revolusjon både når det gjelder hvor raskt bæreevnemålingene kan gjennomføres og hvor mye data som samles inn.

Han legger til at siden lasermålingene blir gjort på sommerføre, vil de bli supplert med tradisjonelt fallodd en del steder.

– Dette er fordi bæreevnen er et øyeblikksbilde på stivheten i veikonstruksjonen. Den vil variere med blant annet årstiden, og med fallodd kan vi for eksempel måle bæreevnen i teleløsningen, forklarer Aursand.

Les også

Trailer proppfull med avansert teknologi

Rapid Pavement Tester, eller Raptor, som den unike traileren kalles, er en dansk oppfinnelse som i 2020 ble kjøpt opp av Ramboll RST (Road Survey Technology). Statens vegvesen inngikk i sommer avtale med Rambøll om bæreevnemåling med Raptor.

Slik ser traileren Raptor ut innvendig med målebjelken til høyre. Under gulvet ligger en vekt som gir traileren nødvendig aksellast og god stabilitet på grunn av lavt tyngdepunkt. Foto: Rambøll

Prosjektleder i Rambøll, Martin Wiström, forteller hvordan Raptor fungerer:

– Traileren belaster vegen med ti tonn aksellast. Inne i traileren er det en bjelke med tolv lasere montert i ulik avstand fra hjulet som belaster veien. Laserne måler så nedbøyningen på veioverflaten som følge av belastningen, forklarer han.

– Ved hjelp av avansert modellering og formelverk kan vi ut fra disse verdiene beregne bæreevnen på veien i tillegg til en del andre parametere som blant annet gir innblikk i hvor dypt de største svakhetene i veien ligger. Avansert posisjoneringsutstyr sørger for at vi vet akkurat hvor på veien målingene er utført, også i tunneler, sier Wiström.

– Vi er veldig glade for at Statens vegvesen har gitt oss i oppgave å utføre disse målingene, og at Norge på denne måten viser at dere er et foregangsland når det gjelder å ha en helhetlig tilnærming til veiforvaltning. Ved å kombinere informasjon om veiens strukturelle egenskaper med andre tilgjengelige data, kan dere jobbe proaktivt i stedet for reaktivt, sier Ramølls svenske prosjektleder.

Les også

Rullende målinger sparer tid, penger og miljø

Norge er det første landet i Norden som måler bæreevnen på hele riks- og euorpaveinettet med den nye teknologien. I løpet av tre sommersesonger kan hele det norske riksveinettet på 10.600 kilometer bli målt i begge retninger, det vil si totalt 21.200 kilometer med innsamling av store mengder data om veinettets tilstand.

– Samtidig måles også asfalttykkelsen med en georadar som er montert framme på traileren. Dette gir oss verdifull tilleggsinformasjon når vi skal vurdere målingene og eventuelle tiltak på veien, sier Aursand.

Dataene lagres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og skal brukes til prioritering og planlegging av vedlikeholdstiltak med blant annet forsterkning av veiene der det trengs.

Forsterkning gir økt levetid på dekket som igjen betyr mer vei for pengene og redusert klimagassutslipp fordi det ikke er nødvendig å asfaltere veiene så ofte.

– Raptor er et svært nyttig verktøy når vi skal prioritere hvor på veinettet vi skal sette inn tiltak slik at vi får brukt pengene der vi får størst nytte av dem. Målingene vil hjelpe oss å finne de underliggende årsakene til skader på veien, og gi oss bedre grunnlag for å sette inn riktig tiltak. Dataene vil også gi bedre grunnlag for å melde inn vedlikeholdsbehov i NTP-prosesser, langtidsprogram eller de årlige budsjettene, sier Per Otto Aursand i Statens vegvesen.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.