Statens vegvesen og Bane NOR sparer hele fire milliarder på å bygge vei og bane ut fra Bergen parallelt og sammen.
Statens vegvesen og Bane NOR sparer hele fire milliarder på å bygge vei og bane ut fra Bergen parallelt og sammen. (Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen)

Sparer fire milliarder ved å bygge vei og bane sammen mellom Arna og Stanghelle

Statens vegvesen og Bane NOR sparer fire milliarder kroner ved å bygge veg og bane ut fra Bergen parallelt og sammen.

Det viser arbeidet Vegvesenet og Bane Nor har gjennomført med å detaljplanlegge vei- og jernebaneprosjektet fra Arna til Stanghelle, skriver Vegvesenet i en pressmelding.

– Vi har visst at det er fordeler med å bygge sammen. Gjennom detaljplanleggingen har vi kommet frem til synergien ligger på dette nivået. Fire milliarder er en anselig sum og til sammenligning kostet operabygget i Oslo 4,2 milliarder, sier prosjektleder for planleggingsfasen Gunnar Søderholm i Statens vegvesen i meldingen.

Gunnar Søderholm har ledet Fellesprosjektet Arna-Stanghelle gjennom hele planleggingsprosessen. Foto: Helge Rong

Innsparingen skjer ved at vei og bane bygges parallelt med felles rømmingssystem, felles tekniske anlegg, felles byggherreorganisasjon og felles kontrakter.  

– På denne måten får en helt klart mer for pengene, sier Søderholm. 

Prosjektet består for det meste av lange tunneler der ny E16 utgjør cirka 29 kilometer og jernbanen er på cirka 28 kilometer. 

Beinhardt kostnadsfokus

Megaprosjektet har en totalkostnad på rundt 27 milliarder kroner. 

– Det er kontinuerlig krevende avveiinger mellom hvordan vi skal bruke samfunnets midler på en beste mulig måte, samtidig som vi skal etterlate oss en plan og et prosjekt som skal fremstå estetisk og godt planlagt og noe vi alle kan være fornøyde med, sier Søderholm. 

Jobber som en organisasjon  

Bane NOR og Statens vegvesen har også opprettet en felles byggherreorganisasjon. 

– Vi jobber som en organisasjon i dette prosjektet. Slik får vi igjen mer for pengene og slipper to organisasjoner med dobbeltfunksjoner. I tillegg blir vi en organisasjon med sterk kompetanse som lærer av hverandre og som sammen tenker bredt og finner felles løsninger, noe som er en stor fordel, understreker Søderholm. 

Det er likevel selve utbyggingen av vei og bane parallelt fra Arna til Helle som gir de største innsparingene. 

Felles rømmingssystem og entrepriser

– Når vi bygger vei- og banetunneler sammen slik vi gjør i dette prosjektet, har vi utnyttet det potensialet som ligger der med felles rømmingssystem. I tillegg bygges vei- og banetunnelene i felles entrepriser. Her er det store innsparinger å hente som kan komme andre strekninger til gode. 

Fremover er det viktig for prosjektet at de statlige midlene for både vei og bane blir kanalisert direkte til Statens vegvesen som leder prosjektet. Dette skal føre til en slankere byggherreorganisasjon og forenklet administrasjon for prosjektorganisasjonen, og for entreprenører og rådgivere. 

– Slik vil vi kunne oppnå en optimal gjennomføring av prosjektet, uavhengig av om det er bane- eller veimidler det er snakk om. Dette vil ha en stor effektiviseringsgevinst og gi sparte kostnader, sier Søderholm.

Les også

Forsiden akkurat nå