Utskiftingen av skilt på fylkesgrensene har pågått siden trøndelagsfylkene ble slått sammen i 2018 - som her på fylkesvei 65 mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. Nå sier samferdselsministeren at skilt som er i god stand, blir tatt vare på.
Utskiftingen av skilt på fylkesgrensene har pågått siden trøndelagsfylkene ble slått sammen i 2018 - som her på fylkesvei 65 mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. Nå sier samferdselsministeren at skilt som er i god stand, blir tatt vare på. (Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)

Skilt skiftes ut etter fylkesfusjoner

Sp vil legge ned Viken. Nå lover Dale å ta vare på veiskiltene fra de gamle fylkene

Men ødelagte skilt blir makulert eller gitt til museer.

Mange av fylkesskiltene gikk ut på dato ved årsskiftet i forbindelse med at en rekke fylker ble slått sammen og fikk nye navn. Statens vegvesen sorterer nå gamle de gamle fylkesskiltene, opplyser samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Fylkesskilt blir i disse dager tatt ned og skiftet ut ved gamle og nye fylkesgrenser. Statens vegvesen tar vare på de gamle skiltene dersom de er i tilfredsstillende stand. Mange skilt er gamle, skadd eller falmet. Disse blir makulert eller lagret for museumsformål, skriver Dale i et svar på et skriftlig spørsmål fra Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.

Les også

Vil ha trygg skiltlagring til Viken legges ned

Senterpartiet og det rødgrønne styret i det nye fylket Viken har sagt at de ønsker å oppheve sammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold.

I den forbindelse sendte Gjelsvik et spørsmål til statsråden der han spør om Dale «vil sørge for trygg lagring av alle «Akershus»-veiskilt, samt fylkesskilt for andre aktuelle fylker, i påvente av at de skal tas i bruk igjen».

– Det rødgrønne flertallet i Viken har gjort det klart at de vil sende søknad til Stortinget om oppløsning av den nye regionen etter et nytt stortingsflertall i 2021, skriver Gjelsvik.

Dale svarer at han forholder seg til at flertallet på Stortinget har vedtatt regionreformen.

– Jeg legger også til at det ikke er noe nytt at Senterpartiet varsler skifter av regjering slik representanten gjør i sitt spørsmål. Det gjorde også Senterpartiet før valget i 2017, men velgerne ville det annerledes, skriver Dale.

Les også

Forsiden akkurat nå