Senterpartiet foreslår å endre anbudsreglene slik at norske entreprenører har mulighet til å legge inn tilbud. Bildet viser 
anleggsarbeid på E6 mellom Kvam og Sjoa i Gudbrandsdalen.
Senterpartiet foreslår å endre anbudsreglene slik at norske entreprenører har mulighet til å legge inn tilbud. Bildet viser anleggsarbeid på E6 mellom Kvam og Sjoa i Gudbrandsdalen. (Foto: Paul Kleiven/NTB Scanpix)

Vil ha flere storkontrakter til norske entreprenører

Sp vil endre anbudsregler for å beskytte norsk anleggsbransje

Ber regjeringen sørge for at monsterkontrakter deles opp, og at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde.

Norsk anleggsbransje har i lengre tid advart om at offentlige samferdselskontrakter stadig oftere rigges slik at norske bedrifter taper mot utenlandske selskap i anbudsrundene. Nå mener også Senterpartiet at et økende antall offentlige «monsterkontrakter» på vei og jernbane skviser ut norske entreprenører.Partiet vil derfor endre anbudsreglene.

Senterpartiet ber regjeringen endre reglene for å beskytte norske bedrifter, og la torsdag fram fem forslag for Stortinget.

– De siste årene har vi sett en økning i bruken av utenlandske entreprenører i sentrale roller i utbyggingen av store, offentlige anleggsprosjekter. Vi mener at når vi først bruker så mye offentlige penger, så må det også få ringvirkninger for norske arbeidsplasser og bedrifter, sier partiets transportpolitiske talsperson Siv Mossleth til NTB.

Les også

Gigakontrakter skaper problemer

Et av forslagene er at store kontrakter skal deles opp i delkontrakter, slik at det er lettere for norske aktører å være med og konkurrere.

I år legges både kontraktene for Håloglandsvegen i Nordland og Sotrasambandet i Vestland ut på anbud. Førstnevnte kontrakt er anslått å ha en verdi på hele 9–10 milliarder kroner.

Ifølge bransjeorganisasjonen EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) er Håloglandsveg-kontrakten trolig for stor for både det norske og det nordiske markedet.

– En kinesisk, fransk eller tysk entreprenør som omsetter for 100 milliarder kroner årlig, vil nok se på et prosjekt til 9–10 milliarder kroner som et lite prosjekt. Men for norske bedrifter, som i hovedsak er små og mellomstore, er det få som har muligheten til å ta denne risikoen. Vi ser også en tendens til at stadig mer risiko legges over på entreprenørene i kontraktene, sier administrerende direktør Kari Sandberg i EBA til NTB.

Les også

Kan tappe bransjen

Sandberg mener utviklingen kan føre til at Norge vil miste mange dyktige fagarbeidere, at store norske anleggsaktører blir redusert til underentreprenører, og i ytterste konsekvens at mange norske aktører vil forsvinne fra markedet.

– Vi synes det er veldig rart at når man nå skal ha en kjempesatsing i Nord-Norge med utbygging av Håloglandsvegen, så er anbudet rigget slik at det i hvert fall ikke er noen nordnorske entreprenører som kan være med og konkurrere, sier Sandberg.

Siv Mossleth i Sp mener de store offentlige etatene ser ut til å glemme samfunnsansvaret når de rigger til anbudene. I sine forslag ber Sp regjeringen sørge for at Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane Nor, Nye veier og fylkeskommunene prioriterer å utvikle arbeidsplasser og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv i forbindelse med offentlige anskaffelser. Partiet ber videre om at det stilles krav til kunnskap om norske forhold, klima og topografi, samt krav til norske lønns- og arbeidsvilkår og bruk av lærlinger og egne ansatte på byggeplassen i anbudene.

Les også

Dale: – Utdatert proteksjonisme

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier han tar bekymringen fra bransjen på alvor, men sier han mener forslagene fra Sp ikke treffer.

– Svaret er ikke å begrense konkurransen. Sps løsning er utdatert proteksjonisme. Dette må vi løse ved gode kontraktsstrategier som gjør at vi har både små, mellomstore og store kontrakter, og dermed reelt utvikler vår egen entreprenørbransje, sier Dale til NTB.

Han sier det nå pågår omorganiseringer i både Bane Nor og Statens vegvesen med opprettelse av egne utbyggingsavdelinger for å sørge for en økt profesjonalisering.

– Det er viktig at Statens vegvesen, Nye veier og Bane Nor har gjennomtenkte løsninger om blant annet størrelse på kontraktene for å få mest mulig konkurranse. Da må de ikke innrette kontraktene slik at norske bedrifter ikke kan være med, sier han.

Les også

Her er de fem forslagene

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Nye Veier, fylkeskommunene og andre relevante aktører i forbindelse med offentlige anskaffelser prioriterer å utvikle kapasitet og kompetanse i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det ved offentlige innkjøp er en anskaffelsesstrategi som legger til rette for lokale, regionale og nasjonale arbeidsplasser.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at kunnskap om, og erfaring fra, norske forhold, eksempelvis klima og topografi, vektlegges ved offentlige anskaffelser.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger og egne ansatte på byggeplassen ved offentlige innkjøp.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at store kontrakter etter markedsdialog deles opp i delkontrakter, i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 19-4. Oppdeling av anskaffelser.
    Les også

Forsiden akkurat nå