Dette er nordre portal i Bjørsviktunnelen. Noen må ha gjort grove regnefeil hvis arbeidsfellesskapet fra Bodø ikke får jobben med å oppgadere de to tunnelene. (Foto: Google).
Dette er nordre portal i Bjørsviktunnelen. Noen må ha gjort grove regnefeil hvis arbeidsfellesskapet fra Bodø ikke får jobben med å oppgadere de to tunnelene. (Foto: Google).

Solid ledelse til Staurbakk i Lindås

Et arbeidsfellesskap mellom Staurbakk Holding og Tom Staurbakk fra Bodø vil ha 61,9 millioner kroner for å oppgradere to tunneler på E39. Det holder til en ledelse på vel åtte prosent.

  • Kontrakt

De to tunnelene er Mundalsbergtunnelen (1 085 meter) og Bjørsviktunnelen (850 meter). Begge ligger i Lindås kommune i Nordhordland.

Vegvesenet har fått inn åtte anbudpå jobben. Spriket mellom anbudssummene er stort. Bare to av dem er under 75 millioner. Andreplassen holdes av Risa, som vil ha 67 mill.

De øvrige anbyderne er Birkeland Entreprenørforretning (77 mill.), Aldesa Constructiones fra Spania (77,6 mill.), Mesta (77,7 mill.), One Nordic Kraftmontasje (84,5 mill.), NCC (86,4 mill.) og BMO Tunnelsikring (93,1 mill.).

Hensikten med oppgraderingen er den vanlige - EUs krav til tunnelsikkerhet skal imøtekommes. Vegvesenet benytter anledningen til å skifte ut vann- og frostsikringen.

I de to tunnelene skal det monteres til sammen 15 nødskap, 11 km kabler og 9 km trekkerør. Videre skal det støpes 2 119 meter føringskanter, og det skal monteres 7 300 kvm PE-skum som skal brannsikres med 1 050 kbm sprøytebetong. Fjellet skal sikres med 2 570 bolter.

Entreprisen omfatter også levering og montering av 78 ledelys og 43 skilt, 8 av dem er variable.

I Mundalsbergtunnelen skal det leveres og monteres 1 130 meter ny kabelbru og 258 lysrarmaturer. I Bjørvikstunnelen er dette utstyret av nyere dato. Det blir derfor demontert og satt opp igjen når oppgraderingen er fullført.

Arbeidet må være fullført i mars 2017. Det blir fri ferdsel gjennom tunnelen om dagen i anleggsperioden. Mellom kl. 22 og kl. 05.30 blir det kolonnekjøring. I denne perioden kan entreprenøren holde tunnelene stengt i inntil en time.

Forsiden akkurat nå