Fylkesveg 247 ligger som en oppsprukket stripe mellom tette vegger av skog i Søndre Land. Norwegian Rock Group har store muligheter til å få jobben med å rette på forholdene.
Fylkesveg 247 ligger som en oppsprukket stripe mellom tette vegger av skog i Søndre Land. Norwegian Rock Group har store muligheter til å få jobben med å rette på forholdene. (Bilde: Google)

Solid ledelse til Norwegian Rock Group

Åtte entreprenører vil utbedre fylkesveg 247 i Oppland. Det klart laveste anbudet er gitt Norwegian Rock Group fra Nord-Aurdal. Det er på 30,99 millioner kroner.

Isachsen Anlegg fra Nedre Eiker på andreplass ligger mer enn 13 prosent høyere med et anbud på 35,08 mill.

Anlegg Øst Entreprenør fra Alvdal er nr. tre med 36,47 mill., fulgt av Dokka Entreprenør fra Nordre Land (36,61 mill.) og Magne Sveen fra Vestre Toten (39,81 mill.). De øvrige anbyderne ligger over 40 mill.

Entreprisen omfatter arbeid to steder i Søndre Land kommune. Hovedjobben er utbedring av 5,6 km av fv 247.


Oppsprukket og dårlig


Det nordlige endepuntet for strekningen som skal utbedres er Hasvoldseter hvor fv 247 tar av fra fv 33, Det sørlige endepunktet ligger noen kilometer nord for Hov, hvor fv 247 tar av fra fv 34. Hele fv 247 trenger utbedring, men det mangler vedtatt reguleringsplanen for den sørligste strekningen.

Vegstandarden skal få et betydelig løft. I dag er vegen for smal til at det kan markeres midlinje, og vegdekket er oppsprukket og dårlig. På store deler av strekningen står skogen tett på begge sider av vegen.

Nå utbyggingen er ferdig, er kjørebanen utvidet til 6,5 meters bredde med 25 cm skuldre, linjeføringen er bedret, og store flater med skog er ryddet.


22 000 kbm tilbakeføres


22 000 kbm jordmasser skal tilbakeføres til utslaking av skråninger og like mye går til fyllplass. Innen 1. oktober neste år må jobben være gjort.

Den andre jobben er mye mindre. Den skal utføres i Hov, som er kommunesentret i Søndre Land. Her skal det etableres en lang busslomme på hver side av fv 34. Begge får plass til tre busser etter hverandre. I den forbindelsen skal det etableres to leskur og parkeringsplass for 20 sykler. Dette arbeidet blir fullført i år.

Forsiden akkurat nå