Vegsystemet på Farriseidet blir enklere enn i dag når alt er ferdig, men en omfattende rivearbeidet må gjennomføres for å få plass til de nye lokalvegene.
Vegsystemet på Farriseidet blir enklere enn i dag når alt er ferdig, men en omfattende rivearbeidet må gjennomføres for å få plass til de nye lokalvegene. (Statens vegvesen)

Solid ledelse til Marthinsen & Duvholt på Farriseidet

Marthinsen & Duvholt fra Sandefjord har en god mulighet til å sikre seg en stor jobb i nabokommunen. Firmaet har en ledelse på nesten 12 prosent på den siste store jobben på prosjektet Bommestad-Sky. Anbudet er på 267,6 millioner kroner.

NCC holder andreplassen med 299,3 mill. Øvrige anbydere er Kruse Smith (317,8 mill.) og HAG Anlegg fra Arendal (326,5 mill.).

Byggeleder Grethe Bodholt er fornøyd med prisene, som ligger i underkant av kostnadsoverslaget.

Oppdraget er det siste store på prosjektet Bommestad-Sky på E18. Det består i å etablere det nye lokalvegsystemet som skal erstatte nåværende veger på Farrriseidet i Larvik når nye E18 blir ferdig i slutten av mars.

10 konstruksjoner skal rives for å gi plass til de nye vegene. Den største er en bru som inngår i E18 i dag. Den er 239 meter lang og krysser Vestfoldbanen, en fylkesvegbru, Farriselva og turbinrør.

Fire nye konstruksjoner skal bygges, blant annet en fire-feltsbru som skal føre ramper til og fra E18 over Farriselva.

Fristen for ferdigstillelse går ikke ut før i mai 2021. Den romslige byggetiden skyldes at trafikken skal gå gjennom området i hele anleggstiden. Riving og bygging må skje i etapper. Det blir flere vegomlegginger underveis.

 

Forsiden akkurat nå