Et lokalt arbeidsfellesskap ligger godt an til å få kontrakten på tilstøtende veger til Tresfjordbrua. (Ill.: Statens vegvesen)
Et lokalt arbeidsfellesskap ligger godt an til å få kontrakten på tilstøtende veger til Tresfjordbrua. (Ill.: Statens vegvesen)

Solid ledelse til lokalt AF på E136

Et arbeidsfellesskap mellom to entreprenører fra Møre og Romsdal har en solid ledelse i konkurransen om tilstøtende veger til Tresfjordbrua. De to vil ha 67,3 millioner kroner for jobben. Det gir en ledelse på over 10 millioner.

Bak arbeidsfellesskapet står Busengdal Transport fra Stordal på Sunnmøre og Magne Nærum fra Sunndal på Nordmøre.

Nærmeste konkurrent er Hole Maskiner fra Sykkylven på Sunnmøre, som vil ha 77,4 mill. Det er også langt sprang til de neste som er Vatn Maskinstasjon fra Tingvoll på Nordmøre (80,8 mill.) og M3 Anlegg fra Bodø (87,9 mill.).

Prosjektleder Halgeir Brudeseth er fornøyd med deltagelsen i konkurransen.

Tresfjordbrua er en 1 290 meter lang bru i Vestnes kommune i Romsdal. Den skal føre E136 over fjorden den er oppkalt etter.

Den som får kontrakten, får mest å gjøre øst for brua. Her er det lagt en 1 300 meter lang fylling som anleggsveg. Den er bygd om med sprengstein fra Vågstrandstunnelen. Steinen har for dårlig kvalitet til at den kan brukes i toppen av en permanent veg. Den øverste halve meteren av bærelaget skal derfor bygges opp med andre masser. 800 meter av fyllingen går i sjøen, resten over land.

På østsiden av Tresfjorden skal også anlegges 1 100 meter sideveger og 600 meter gangveg/fortau langs E136. To underganger skal støpes, en skal forlenges, og det skal bygges en gangbru over en elv.

Vest for brua skal 400 meter av framtidig E136/E39 skal bygges opp til full høyde, og det skal anlegges 300 meter sideveg og 200 meter gangveg.

Entreprisen omfatter også montasje av skilt, rekkverk og belysning og etablering av en 830 meter lang gang/sykkelveg langs nåværende E136 rundt Tresfjorden. Den blir degradert til fylkesveg når Tresfjordbrua blir ferdig.

Den som får kontrakten må gjøre seg ferdig i august 2015. Tresfjordbrua blir åpnet sent på høsten samme år.

 

Forsiden akkurat nå