Sør for Assurtjern skal dagens E 6 brukes som sørgående kjørebane for ny fire-felts E 6.  Til venstre for de to bruene kommer den 3,7 km lange tunnelen ut i dagen. (Ill: Norfilm)
Sør for Assurtjern skal dagens E 6 brukes som sørgående kjørebane for ny fire-felts E 6. Til venstre for de to bruene kommer den 3,7 km lange tunnelen ut i dagen. (Ill: Norfilm)

Soleklar ledelse til Mika

Mika har tatt en overlegen ledelse i konkurransen om det største oppdraget på E 6 mellom Assurtjern og Vinterbru sør for Oslo. Mikas anbud er på 651 millioner kroner. Nærmeste konkurrent er Skanska som vil ha 708 millioner kroner for jobben. Veidekke forlanger 748 millioner.

  • Nyheter

Prosjektleder Torstein Kjærvik hadde regnet med større interesse for oppdraget. NCC var klar til å gi pris, men trakk seg i siste liten da det var klart at de ligger an til å få kontrakten på Finnfast.

- Prisnivået ligger i overkant av det vi håpet på , men under normale forhold skal vi holde oss såvidt innenfor den total kostnadsrammen. Det skal skje fryktelig mye galt hvis dette anlegget ikke er fullført høsten 2009, sier Kjærvik.

Vegvesenet tar sikte på å avgjøre saken i løpet av august. Oppdraget består i å drive to parallelle tunnelløp, hver med en lengde på 3,7 km. Dessuten skal E 6 utvides fra to til fire felt over en 1,7 km lang strekning. Mellom dagstrekningen og tunnelen skal det bygges to 120 meter lange bruer som også inngår i entreprisen.

Forsiden akkurat nå