Gang- og sykkelvei ved Sandmoen-Røddekrysset i Trondheim kommune.
Gang- og sykkelvei ved Sandmoen-Røddekrysset i Trondheim kommune. (Illustrasjon: Multiconsult)

Solberg Maskin skal bygge gang- og sykkelvei i Trondheim

Trøndelag fylkeskommune har inngått kontrakt med Solberg Maskin om bygging av gang- og sykkelvei på fylkesvei 704 Sandmoen-Rødde.

Kontrakten har en verdi på 18 millioner kroner og omfatter blant annet bygging av 1500 meter gang- og sykkelvei, omlegging av 340 meter fylkesvei og flytting av to bygninger. Arbeidet skal være ferdig i desember 2021.

Solberg Maskin hadde det laveste tilbudet.

Les også

Oppstart og fremkommelighet

– Planer for trafikkavvikling og sikring av arbeidssted må være godkjent før arbeidet kan starte. Vi har mottatt arbeidsvarslingsplaner og er i dialog med entreprenør og Statens vegvesen om noen tilpasninger av denne før den godkjennes. Vi regner med at dette ordner seg raskt og at vi kan starte tidlig i februar, sier byggeleder Hanne Engløkk i en pressemelding.

Planen er å starte med VA-anlegget på østsiden av vegen mot industriområdet. Arbeidet vil i størst mulig grad pågå med tung sikring og to kjørefelt, men det vil også være perioder med ett kjørefelt og lysregulering.

– Ulemper med fremkommelighet ved veibygging er dessverre ikke til å unngå. Alle skal være trygge på at sikkerheten til arbeidere og trafikanter står i fokus, og vi oppfordrer alle som ferdes på strekningen til å ta hensyn og vise respekt for hverandre, sier Hanne Engløkk.

Les også

Forsiden akkurat nå