En ny Risøy bru er noe av det som skal bygges for den nye bompengepakken for Haugesund-området.
En ny Risøy bru er noe av det som skal bygges for den nye bompengepakken for Haugesund-området. (Bilde: Terje Rudi)

Søker om ny bompengepakke for Haugesund og fastlands-Karmøy til 4,4 milliarder

Fylkestinget i Rogaland har vedtatt å søke departementet om en ny bompengepakke for Haugesund og fastlands-Karmøy. Planen er at arbeidene skal starte opp høsten 2025.

Trafikken i og rundt Haugesund har store utfordringer, og blant annet må det bygges en ny bru til Risøy for å få byen til å fungere bedre. Trafikkflyten gjennom Karmsundgata er viktig, og det trengs et mer sammenhengende gang- og sykkelnettverk i byområdet Haugesund. 

Dette er bakteppet for at Rogaland fylkeskommune nå går inn for å starte opp en ny bypakke med tilhørende bompenger, for å finansiere de planlagte investeringene  på omtrent 4,4 milliarder kroner (2022-kroner), der 50 prosent skal gå til gang-, sykkel- og kollektivprosjekter.

Før bompengeinnkrevingen kan begynne, skal bypakken til behandling i Stortinget, og nye bomstasjoner må bestilles og bli satt opp. Den nye bypakken har ifølge fylkeskommunen et mål om nullvekst i personbiltransport, god tilgjengelighet og framkommelighet, reduserte klimautslipp, folkehelse, trafikksikkerhet og byutvikling. Bypakke har allerede fått klarsignal fra bystyret i Haugesund bystyre og Karmøy kommunestyre.

Dette er de største vei- og gateprosjektene i pakken

  • ny Risøy-forbindelse
  • ny Eikjeveg
  • utbedring av Tittelsnesvegen på fylkesvei 47
  • utvikling av Karmsundgata fra Storasundgata til Flotmyr.

Dagens Haugalandspakke er forlenget

Her kommer de nye bomstasjonene når ny bypakke for Haugesund og fastlandskarmøy starter opp, sannsynligvis i 2025

13. juni vedtok Stortinget å forlenge bompengeinnkrevingen i Haugalandspakken. Karmøy kommune ønsket ikke å forlenge innkrevingsperioden, og de fire bomstasjonene i Karmøy blir dermed avviklet 1. juli i år. 

De nye bomstasjonene får innkreving i begge kjøreretninger, og taksten blir

  • 14 kroner for lette kjøretøy 
  • 28 kroner for tunge kjøretøy (2022-kr)

Bompengeinnkrevingen i bommene i Haugesund og Tysvær fortsetter ut 2026, eller til ny bypakke er klar for drift, antagelig til høsten 2025.

Forsiden akkurat nå